• Vrijwilligerscommissie

  SEH kan alleen bestaan door de inzet van (veel) vrijwilligers. Gelukkig zien veel leden dat ook en zetten zij zich belangeloos in, maar toch is er ook regelmatig een tekort. Mede daarom is bij SEH besloten dat van een lid verwacht mag worden dat hij/zij enkele dagdelen per jaar inzetbaar is. Vrijwillig, maar niet vrijblijvend: een verplichting dus, die sinds de zomer van 2023 officieel is ingegaan.

  Dat vrijwilligersbeleid werd uitgebreid besproken op de algemene leden vergadering van SEH in 2021, waar afgesproken is dat er dus ook een verplichting komt. Sindsdien is er een vrijwilligerscommissie onder leiding van oud-voorzitter Barend de Ruiter bezig om dit beleid handen en voeten te geven.

  Barend de Ruiter
  Voorzitter Vrijwilligerscommissie
  vrijwilligerscommissie@vvseh.nl

  Jelle Mink
  Bestuurslid Vrijwilligerszaken
  vrijwilligerscommissie@vvseh.nl

  Eelco Lamberink
  Lid Vrijwilligerscommissie 

  Ronald Kommer
  Lid Vrijwilligerscommissie