• Het huidige seizoen gaat alweer richting het einde. Heel veel vrijwilligers hebben zich ook het afgelopen jaar weer belangeloos ingezet voor onze vereniging, SEH. Nu is het de hoogste tijd om wat terug te doen, tijdens de jaarlijkse Vrijwilligersavond!
   
  'Zonder vrijwilligers geen vereniging'. Jij als vrijwilliger maakt dat onze club kan functioneren zoals dat nu gaat en dat tot plezier en genoegen van onze leden. Dat is van onschatbare waarde!
   
  Het bestuur van SEH nodigt jou als vrijwilliger van onze club daarom uit om op vrijdagavond 24 mei a.s. aanwezig te zijn op de Vrijwilligersavond. De inloop is vanaf 18.00 uur. Uiteraard wordt er gezorgd voor wat te eten en een drankje. De start is om 18.30 uur.
   
  Normaal is de Vrijwilligersavond bij SEH vaak in juni, maar vanwege verschillende toernooien en andere evenementen op de vrijdag- en/of zaterdagavonden in die maand is er nu gekozen voor een avond eind mei.
   
  Vanwege de versnaperingen is het belangrijk dat we een (globale) inschatting hebben van hoeveel mensen er komen. Daarom vragen we jullie om je even vooraf aan te melden, doe dit uiterlijk 15 mei via de mail: info@vvseh.nl óf scan de qr-code in de afbeelding hieronder.
   
  Tot 24 mei!