• Het seizoen 2022-2023 loopt alweer richting het einde. Heel veel vrijwilligers hebben zich ook het afgelopen jaar weer belangeloos ingezet voor onze vereniging, SEH. Nu is het de hoogste tijd om wat terug te doen, tijdens de jaarlijkse Vrijwilligersavond!
   
  'Zonder vrijwilligers geen vereniging'. Jij als vrijwilliger maakt dat onze club kan functioneren zoals dat nu gaat en dat tot plezier en genoegen van onze leden. Dat is van onschatbare waarde!
   
  Het bestuur van SEH nodigt jou als vrijwilliger van onze club daarom uit om op zaterdag 3 juni a.s. aanwezig te zijn op de Vrijwilligersavond. De inloop is vanaf 18.00 uur. Uiteraard wordt er gezorgd voor wat te eten en een drankje. De start is om 18.30 uur.
   
  Vanwege het eten is het belangrijk dat we een (globale) inschatting hebben van hoeveel mensen er komen. Daarom vragen we jullie om je even vooraf aan te melden, doe dit uiterlijk 31 mei via de mail: info@vvseh.nl óf scan de qr-code bij de afbeelding van dit bericht.
   
  Tot 3 juni!