• Voetbaltechnische commissie

    VoetbaltechnischeCommissie (VTC) 2024/2025

    In het voorjaar van 2024 heeft het hoofdbestuur van SEH zijn goedkeuring gegeven aan het nieuwe VTC-plan. Voor het grootste deel hebben we het hieraan gekoppelde organisatieschema ingevuld.
    Er zijn nog enkele plekken vacant. Hiervoor zijn we nog aan het zoeken. Voor de plekken die vacant zijn, ligt de coördinatie voorlopig bij het jeugdbestuur. Zie hieronder de taakverdeling.
     


    Gedurende het seizoen zijn er diverse bijeenkomsten tussen de verschillende coördinatoren, hoofd VTC, scout, CKC en het (jeugd)bestuur.