Historie v.v. S.E.H.

Het begin

Op 22 maart 1957 stond in het Veluws Nieuws dat de gymnastiekvereniging "Excelsior" het initiatief had genomen tot de oprichting van een afdeling zaterdagvoetbal. Er hadden zich op dat moment al 45 leden aangemeld. In september van dat jaar wilde men voor het eerst deelnemen aan de competitie. Op 4 april 1957 werd in het C.J.M.V. gebouw "Gedenk het Woord" aan de Dorpsstraat (waar nu "Le Carillon" is gevestigd) de 1e ledenvergadering gehouden. Er werd een bestuur gevormd dat bestond uit de heren J. de Wit (voorzitter), J. Stomphorst (secretaris), A. Drok, korte tijd later opgevolgd door G.W. van Noorel (penningmeester), J. van der Maten, B. van Veen en A. Eilander.

Het aantal leden passeerde al snel de 80, in het 1e seizoen namen 2 senioren- en 3 juniorenelftallen deel aan de competitie. De elftalcommissie bestond uit de heren A.H. Tijmes, W. van der Vrugt en W.S. Eilander. De thuiswedstrijden werden gespeeld op het Van Meurspark, waar ook de v.v. Heerde haar wedstrijden speelde. De jeugdelftallen speelden hun wedstrijden op een veld (weiland) van mr. Bosch op Molenbeek. De bestuursvergaderingen werden gehouden in de koffiekamer van hotel Hunze. De contributie per maand werd vastgesteld op f. 1,-- voor senioren en f. 0,50 voor junioren.

De eerste successen

Het eerste succes werd al snel behaald, in het seizoen 1958/1959 werd S.E.H. 1 kampioen. Het volgende kampioenschap was in1963 en promoveerde men naar de 1e klasse van de afdeling Zwolle. In het seizoen 1967/1968 moest het 1e elftal in stapje terug doen, maar in 1969 wist het te promoveren naar de 4e klasse KNVB, gevolgd door een kampioenschap in 1971. In beide gevallen werd dit succes behaald door het Doornspijkse DSV in beslissingswedstrijden in resp. Wezep en Hattem met 2-1 te verslaan. Inmiddels heeft de verhuizing naar sportpark Molenbeek plaatsgevonden en konden de bestuursvergaderingen in de eigen kantine worden gehouden. Het aantal leden steeg nog steeds, in het seizoen 1970/1971 werd met 5 senioren- en 6 juniorenteams deelgenomen aan de competitie. 

In 1972 werd bij de gemeente een aanvraag ingediend voor de bouw van 4 kleedkamers en 2 scheidsrechterskamers, ook werd een aanvraag voor een geluidsinstallatie gedaan. In 1974 werd het 2e elftal kampioen, gevolgd door het 4e in 1975, en zowel het 3e als het 7e in 1977. Op 2 januari 1978 werd de eerste nieuwjaarsreceptie gehouden. Inmiddels was het ledenaantal gegroeid naar 450, waardoor een tekort aan velden, kleedkamers, douches, toiletten etc. ontstond. Een oplossing werd in eerste instantie gevonden door de aanleg van 2 nieuwe velden op Molenbeek, waarvan er één gebruikt mag worden door S.E.H.

De jaren '80

In 1980, het jaar waarin S.E.H. 1 opnieuw kampioen werd, werden 2 nieuwe velden aangelegd aan de overkant van de Veldweg. Dit was het begin van sportpark "De Eeuwlanden", dat op 17 augustus 1984 officieel in gebruik werd genomen. Hier waren vele acties en een grote dosis zelfwerkzaamheid van een vaste kern van leden aan vooraf gegaan. Op deze dag werden symbolisch de laatste "spullen" in een feestelijke optocht met veel muziek en versierde wagens overgebracht van het oude naar het nieuwe sportpark. In oktober 1990 werd een nieuwe lichtinstallatie rond het hoofdveld in gebruik genomen. Ter gelegenheid hiervan werd een wedstrijd gespeeld tegen F.C. Twente. In de 70-er en 80-er jaren is er met wisselend succes ook een damesafdeling en een zaalvoetbalafdeling actief geweest. Mede door gebrek aan animo zijn deze destijds weer opgeheven.

 

In 2000 naar de 2e klasse!

In 1994 promoveerde het 1e elftal opnieuw naar de 4e klasse K.N.V.B., nadat in de nacompetitie van VHK was gewonnen. Door een herindeling bij de KNVB in 1996 werd men snel daarna 3e klasser. Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum werd door een sponsor een elektronisch scorebord aangeboden. In 2000 promoveerde S.E.H. 1 naar de 2e klasse KNVB, na een zinderende wedstrijd tegen WZC, die met 2-1 werd gewonnen, op het terrein van WHC te Wezep. Helaas duurde het verblijf in de 2e klasse slechts 2 jaar. In 2006 volgde opnieuw degradatie, nu naar de 4e klasse. In 2003 werd de staantribune in gebruikgenomen, gevolgd door de mooie zithoek in het voorjaar van 2006. Ook in dit geval was weer sprake van veel zelfwerkzaamheid van een aantal vrijwilligers. Met behulp van de gemeente kon ook de trainingsaccommodatie worden uitgebreid. Vanaf het seizoen 2006/2007 is er een mogelijkheid voor 40+-ers gecreëerd om mee te doen aan recreatie( = niet competitie) voetbal. Daarnaast is er een groep mini-pups actief bij S.E.H.

Het 50 jaar bestaan in 2007 werd uitgebreid gevierd. Er was onder andere een wedstrijd tegen oud eerste elftal spelers van Ajax (Lucky Ajax). In het seizoen 2009-2010 werd weer gestart met een damesteam. Een paar seizoenen later, in 2011-2012, waren er al 3 damesteams. In het seizoen 2010-2011 is daarnaast gestart met G-voetbal (spelers met een beperking), de Veldhuis League4Kidz (jongens en meisjes van 6 en 7 jaar) en de minipups (jeugdleden van circa 5 jaar oud). Mede hierdoor is het aantal leden in de periode 2008 – 2011 gestegen van 535 naar 670 leden!

Het eerste elftal haalde in het seizoen 2010-2011 de nacompetitie, maar kon geen promotie naar de 3e klasse bewerkstelligen. In een beslissingswedstrijd tegen HTC1 in Wezep moest het hoofd worden gebogen.

Groei van SEH

Door de groei van SEH ontstond een gebrek aan faciliteiten; te weinig kleedkamers en te weinig speel- en trainingscapaciteit. In 2010 heeft de gemeenteraad een krediet ter beschikking gesteld voor de bouw van twee extra kleedkamers. Met behulp van veel vrijwilligers en sponsoren kon in het najaar van 2011 – na een lange voorbereidingstijd – gestart worden met de uitbouw van ons verenigingsgebouw. Aan de noordzijde is het gebouw uitgebreid. Bovenop twee nieuwe kleedkamers en twee grote bergingen is een nieuwe bestuurskamer gebouwd, die ook dienst kan doen als sponsorruimte en vergader- en instructieruimte. 

Het capaciteitsprobleem werd (grotendeels) opgelost doordat de gemeente Heerde in 2012 een krediet beschikbaar stelde. Aansluitend werden twee fraaie kunstgrasvelden plus een 'pannakooi' aangelegd, eveneens met kunstgras! Dit laatste werd mede mogelijk gemaakt door een van de vele loyale sponsors. Hierna was SEH in combinatie met de verder bestaande natuurgrasvelden up-to-date, maar de druk op de organisatie bleef bestaan. Dit door onverminderde aanwas van voornamelijk jeugdleden, van 'onze meiden', senioren 35+ en minipups. SEH heeft derhalve in alle geledingen een uiterst positieve samenstelling, wat in het jaar 2015 resulteerde in een leden aantal van ruim 700.

Successen

Ieder jaar zijn er binnen de organisatie vele teams – van jong tot oud(er) – die een kampioenschap kunnen vieren. Maar in het seizoen 2014-2015 was in die zin uitzonderlijk. Niet alleen vele 'lagere' teams mochten feest vieren, ook SEH 1 wist in een zinderend beslissingsduel in Wapenveld tegen vv Hattem via een 2–1 overwinning het kampioenschap te veroveren. Hiermee werd promotie naar de 3e klasse afgedwongen. Circa 2500 toeschouwers hebben deze spannende voorstelling bijgewoond en vele SEH-supporters hebben de hierop volgende feestelijkheden meegemaakt. Als afsluiting van alle festiviteiten volgde een collectieve huldiging van alle kampioensteams op het SEH-veld. Een ware happening. Als klap op de vuurpijl volgde nog in december 2015 het eerste kampioenschap van het G-team. Een grootse sportieve afsluiting van het kalenderjaar.

Successen worden nooit alleen op de groene mat gerealiseerd. Rondom een organisatie zijn vele leden en disciplines actief om de juiste faciliteiten te realiseren. Men noemt het een 'gezond sportklimaat'. Dit is zeker binnen de SEH organisatie het geval, waarbij maatschappelijke ontwikkelingen niet worden genegeerd. Anticiperen op de algemene politieke en bestuurlijke ontwikkelingen met betrekking tot privatisering. De trainings- en speelkledinglijn werd aangepast door een traject te starten via een meerjarig leaseplan. Sponsors worden actief benaderd en er wordt samengewerkt met betrekking tot publiciteitsacties, zoals de algemeen bekende 'plaatjesacties' van een bekende supermarkt.

PR-activteiten worden ondernomen, waaronder de jaarlijkse huis-aan-huis verspreiding van de algemeen gewaardeerde SEH Presentatiegids (per 2018 'Wij zijn SEH'). Ook wordt al geruime tijd niet geschroomd om digitale mogelijkheden zoveel mogelijk te benutten, zoals een fraaie website en het gebruik van Twitter. Als consequentie is er daarom gemotiveerd afscheid genomen van het bijna 60 jaar oude clubblad 'de SEH-er'. In plaats daarvan komt er voor de leden ieder kwartaal nog een nieuwsbrief uit met daarin de belangrijkste ontwikkelingen en het laatste nieuws. 

Jubileum

In maart 2017 vierde SEH haar 60-jarig jubileum in een grote witte tent op het sportpark. Verspreid over verschillende dagen waren er activiteiten georganiseerd voor de verschillende leden. De jeugd kreeg bijvoorbeeld een clinic van Nederlands kampioen freestyle voetbal Rowdy Heinen. Tijdens de receptie was er een sportcafé, met als gasten Bert Konterman en Gert Jakobs. En op zaterdag was er een grote feestavond met diverse optredens. Menig polonaise ging door de tent!

Het vlaggenschip van SEH speelde, na een jaar handhaving, in het seizoen 2016-2017 in de 3e klasse C. Met een op papier fantastische indeling, want buurtverenigingen als WZC, Vevo, Hattem, Hatto-Heim en Oene waren allen in dezelfde competitie ingedeeld. Helaas lukte het niet om degradatie te voorkomen. Het eerste elftal slaagde er in het seizoen 2017-2018 niet in om weer te promoveren, waardoor de ploeg een seizoen later wederom in de 4e klasse C speelt, dit maal onder leiding van hoofdtrainer Pascal Diender uit Heerde.

Ondertussen stapelen de ontwikkelen zich nog altijd op. Zo zitten we middenin de veranderingen binnen het jeugdvoetbal en ook de privatisering van sportpark ‘De Eeuwlanden’. De gemeente draagt dan het eigendom van de kleedkamers en velden over aan de vereniging. In het najaar van 2017 is de entree en de fietsenstalling aangepakt en vernieuwd. Ruim 40 extra parkeerplaatsen zijn er bijvoorbeeld gerealiseerd. Tot slot staan er ook plannen op papier voor de verbouwing van het clubhuis. Kortom: bij deze – ongetwijfeld onvolledige - actualisering van de historie (najaar 2018) kan worden gesteld dat er altijd wat te doen is bij SEH, met haar circa 760 leden. Voel je welkom en kom gerust eens langs!