• Supportersvereniging SEH

  Opgericht in 1972, bestaat de supporters vereniging al meer dan 50 jaar. Een zelfstandige vereniging binnen de v.v. SEH met als hoofd doelstellingen het genereren van gelden voor de v.v. SEH en het houden van activiteiten/ bijdragen voor alle leden van de v.v. SEH.

  De supporters vereniging heeft al heel veel gedaan voor de v.v. SEH: nieuwe commentaarruimte, staantribune, banken, abri’s bij veld 3 en 4, grote en kleine financiële bijdragen, aanschaf groter en kleinere apparaten (diepvries), bloemen of shirts voor kampioensteams, bijdragen voor uitstapjes, feestavonden, het houden van diverse activiteiten (verloting, lopathon, rad van avontuur, grote clubactie, verkoop artikelen, etc.), bijdragen jeugdweekend.

  Het huidige bestuur bestaat uit:

  Harry Zwarthof
  Voorzitter
  supportersvereniging@vvseh.nl

  Andre van der Steenhoven
  secretaris

  Otto Teule
  penningmeester

  Luuk Willering
  P.R.

  Jan Bagerman
  bestuurslid

  Rene Draaijer
  bestuurslid

  Iedereen kan lid worden van de supporters vereniging voor slecht 8 euro per jaar. Opgave bij een van de bestuursleden.