• Veel tevreden gezichten afgelopen weekend op sportpark ‘De Eeuwlanden’ van SEH, nadat er prijzen waren uitgereikt. Dat gebeurde in het kader van de puzzel uit de presentatiegids van de club, van eerder dit najaar. Na de overhandiging gingen de winnaars vol trots nog even met hun gewonnen prijs op de foto!

    De PR-commissie van SEH ontving bijna vijftig goede inzendingen van de puzzel. Het goede antwoord kon verkregen worden door elf vragen te beantwoorden op de voorlaatste pagina van de pr-gids, waarna er een bekende omschrijving voor de voetbalclub uit Heerde als oplossing tevoorschijn kwam. Het enige juiste antwoord, ‘witte muizen’, werd door veel mensen correct ingezonden.

    Handtekeningen
    Na een loting begin november hebben de gelukkigen afgelopen zaterdag hun prijs in ontvangst mogen nemen uit handen van commissielid Harmen van Oene. Zo kreeg Remko Bot een cadeaubon ter waarde van 50 euro van Slagerij van Guilik. Maarten Gijsendorffer, betrokken supporter van SEH 1, mocht een wedstrijdbal namens Duijn Teamsport in ontvangst nemen. Op verzoek zijn hier later door de selectiespelers ook nog handtekeningen op gezet.

    Tot slot kreeg Peter Hoekstra een dinerbon, ter waarde van 50 euro. Deze kan hij besteden bij restaurant De Postkamer in Heerde. SEH bedankt de sponsoren voor het beschikbaar stellen van deze fraaie prijzen en feliciteert natuurlijk de winnaars!

    Met gepaste trots presenteerde de PR-commissie van SEH eind september de nieuwe presentatiegids. Voor wie de gids niet gelezen heeft: online is een versie te bekijken via de site vvseh.nl/publicaties. Ook is het nog mogelijk om tijdens de openingstijden in het clubhuis van SEH een fysiek exemplaar af te halen, waarbij wel geldt: op = op!