Hans Onderdijk 'lid van verdienste'

Woensdag 14 november 2018

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van voetbalvereniging SEH uit Heerde heeft Hans Onderdijk afscheid genomen van het bestuur. Als dank en waardering voor zijn inzet heeft hij het speldje, behorend bij de titel ´lid van verdienste´, in ontvangst mogen nemen (zie foto). Alleen leden met een bijzondere staat van dienst binnen de club komen daarvoor in aanmerking.

Hans Onderdijk stopt na 18 jaar (!) met zijn werkzaamheden binnen het bestuur bij SEH. Hij is onder meer jaren penningmeester geweest. Hij blijft zich wel inzetten voor de kantinecommissie en evenementen als de Koekactie. Voorzitter Barend de Ruiter bedankte Onderdijk voor zijn werkzaamheden. Naast het speldje ontving hij een fraaie bos bloemen en bovenal een welgemeend applaus van alle aanwezige leden.

Naast Hans Onderdijk is Harro Visser tussentijds afgetreden. De voorzitter van het Jeugdbestuur moet voor zijn werk aan de studie en dat is niet goed te combineren met de werkzaamheden voor SEH. Ook hij kreeg een bedankwoord, een applaus en een waardebon. In de personen van Henri van Leeuwen en Gerrit Stijf zijn twee waardige vervangers gevonden en is het bestuur van SEH weer voltallig!