Terugblik Algemene Ledenvergadering 2018

Woensdag 14 november 2018

Op sportpark ´De Eeuwlanden´ van SEH is dinsdagavond 13 november de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Tijdens de bijeenkomst, waar zo´n zestig leden bij aanwezig waren, is er onder meer een nieuw bestuur gekozen. Daarnaast zijn andere belangrijke en actuele zaken besproken.

Wat betreft de samenstelling van het bestuur zijn er twee wijzigingen. Hans Onderdijk stopt na 18 jaar met zijn werkzaamheden. Hij is onder meer jaren penningmeester geweest. Hij blijft zich inzetten voor de kantinecommissie en evenementen als de Koekactie. Na de bedankspeech van voorzitter Barend de Ruiter mocht hij het speldje behorend bij de titel ´lid van verdienste´ in ontvangst nemen. Harro Visser is daarnaast tussentijds afgetreden. De voorzitter van het Jeugdbestuur moet voor zijn werk aan de studie en dit is niet goed te combineren met de werkzaamheden voor SEH. Ook hij kreeg een bedankwoord, een applaus en de bekende bon (zie foto). In de personen van Henri van Leeuwen en Gerrit Stijf is het bestuur weer voltallig. Van Leeuwen zal zich bezighouden met de commerciële zaken (pr- en sponsorcommissie) en Stijf vertegenwoordigt de niet te onderschatten kantinecommissie voortaan in het bestuur. Tot slot is ook Gert Toorn herkozen in het bestuur. Hij zal zich bezig blijven houden met het Voetbal- Technische vlak.

Ook is er een nieuwe bezetting van de kascommissie, die jaarlijks de financiële stukken controleert. Voor de laatste keer stelde Sören van Hell voor decharge te verlenen na de deskundige uitleg van penningmeester Otto Teule en iedereen ging daarmee akkoord. Van Hell treedt (statutair verplicht na 2 jaar) af binnen de kascommissie en met Marthijn van der Steege is een vervanger aangewezen. Hij zal de controle volgend jaar uitvoeren samen met Steven Wolff.

Penningmeester Otto Teule presenteerde het financiële jaarverslag en de begroting voor volgend jaar. Ondanks een lichte daling in het aantal leden en de kantineomzet die vorig seizoen behoorlijk lager was, staat SEH er goed op. Er zijn de nodige reserves, onder meer om (extra) kosten rondom de privatisering en de verbouwing van het clubhuis te bekostigen.

Na de pauze zijn er drie onderwerpen uitgebreid besproken. Dit waren niet zozeer beslispunten, maar meer bespreekpunten. Allereerst vertelde Barend de Ruiter over het conceptbeleidsplan, dat naar verwachting begin volgend jaar definitief zal worden. Idee erachter is om meer taken te delegeren naar de commissies zodat het bestuur echt kan ´besturen´. Er is daarbij gekeken naar positieve punten, de aandachtspunten, de kansen en de bedreigingen voor de club.

Herman van Ommen vertelde vervolgens wat rondom de voortgang van de privatisering. De gemeente Heerde is bezig het beheer van de sportvelden en accommodatie te privatiseren. De vereniging krijgt dan het beheer in handen en krijgt daarvoor financiële middelen van de gemeente. Het betreft lastige kost, omdat er naar heel veel zaken gekeken moet worden. Ook zijn er veel verschillende omstandigheden waar naar gekeken moet worden, niet alleen bij SEH. Daarnaast moet alles op orde zijn, voordat SEH meewerkt aan de privatisering. Wie betaalt bepaalde zaken? Hoe komt de club aan geld? Kan of mag de kantine bijvoorbeeld langer open? Gefaseerd zal er al wat geprivatiseerd worden. De natuurgrasvelden komen per januari 2019 in beheer van SEH. Over de overige onderdelen vinden nog gesprekken plaats.

Ook de verbouwing van het clubhuis komt aan orde. Er lagen plannen om het gebouw in één keer compleet aan te pakken. Een investering van enkele tonnen. Volgens het bestuur is dat nu niet verantwoord om het in een keer te doen. Daarom wordt er nu gemikt op vijf punten die eerst worden opgepakt. Dan gaat het onder meer om de pui, de staantribune met luifel, het asbest dak, het samenvoegen van de bar en de keuken tot één geheel en tevens de entree van het clubhuis. Deze zaken hebben de prioriteit en de wens van het bestuur is dat hier het komende jaar voortgang in wordt gemaakt.

Tijdens de mededelingen en de rondvraag komen er verschillende zaken aan de orde. Voorzitter Barend de Ruiter meldt bijvoorbeeld trots te zijn op de groei van het meiden/damesvoetbal de afgelopen jaren. Als één van de weinige clubs in de regio heeft SEH in alle leeftijdscategorieën minimaal één team beschikbaar. Ander positief punt is het goede schoonmaken van de kleedkamers door de diverse teams. Aandachtspunten zijn onder meer het parkeren van de fietsen in de stalling, het tekort van scheidsrechters (met name bij senioren), de zoektocht naar voldoende spelers voor het G-team en tot slot de sportieve prestaties van de verschillende teams.