Algemene Ledenvergadering 2018

Woensdag 07 november 2018

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op dinsdag 13-11-2018, aanvang 20.30 uur in ons clubgebouw.

Je bent van harte uitgenodigd!

Naast de gebruikelijke agendapunten komen onder andere de voortgang van  de verbouwingsplannen van onze accommodatie, de voortgang van de privatisering en het concept beleidsplan voor de jaren 2018-2023 aan de orde.

De bijlagen kunnen hieronder gedownload worden. Leden die daartoe niet in staat zijn, kunnen een setje van de vergaderstukken ontvangen van de secretaris.

Bij aanvang van de vergadering is een beperkt aantal setjes met vergaderstukken beschikbaar.

Alle leden van SEH zijn eind oktober ook speciaal per mail uitgenodigd voor de Ledenvergadering. Dit bericht kan bij de ontvangers mogelijk ook in de ongewenste mail/spam terecht zijn gekomen.

NB. de Algemene Leden Vergadering (ALV) is het hoogste beslissende orgaan van onze vereniging. Laat de kans niet voorbij gaan om invloed uit te oefenen op het door de vereniging gevoerde beleid!

 

ALV - Uitnodiging 13-11-2018

ALV- Agenda 13-11-2018

ALV - Notulen 14-11-17

ALV - Jaarverslag Senioren 2017-2018

ALV - Jaarverslag Jeugdbestuur 2017-2018

ALV - Jaarverslag Secretaris 2017-2018