Roken langs het veld?

Maandag 08 oktober 2018

Het bestuur doet een oproep aan trainers, leiders en begeleiders om zoveel mogelijk het roken langs het veld, kort voor of na de wedstrijd, te laten.

We zijn een sportvereniging en we moeten toch met z'n allen het goede voorbeeld geven. Een rookverbod komt er niet, we doen zoveel mogelijk een beroep op het gezonde verstand. Stoptober is een mooi moment om hiermee te beginnen. De komende maanden zullen borden worden opgehangen om ook de bezoekers van ons sportpark er op te wijzen dat roken op ons sportpark niet is gewenst!