Voorlichtingsavonden EHBO

Donderdag 06 september 2018

Het nieuwe voetbalseizoen is van start gegaan en dus is ook de inzet van de EHBO op de zaterdagen begonnen. Inmiddels zijn er al de nodige aanmeldingen binnen gekomen. Waarvoor onze dank!

Deze nieuwe personen hebben we ook al in de EHBO-app geregistreerd. Toch zijn er helaas een aantal nummers/namen verloren gegaan. Mocht het zo zijn dat je wél deel wilt uitmaken, maar nog niet in de groep staat graag een verzoek: stuur een bericht naar het volgende nummer met daarnaast een vermelding van je naam: 06-36599638.

Hierbij willen we tevens alle geïnteresseerden, leiders, trainers en degene die zich al hebben opgegeven uitnodigen. Op maandag 8 en dinsdag 9 oktober zal er een voorlichtingsavond zijn. De bijeenkomsten starten om 19.30 uur in de kantine van SEH en rond 21.00 uur willen we afsluiten. Wij willen dan graag uitleg geven over de volgende punten:

-Het beleidsplan.

-Wat houdt het in om EHBO`er te zijn binnen de vereniging?

-Welke verwachtingen zijn er?

-Meest voorkomende letsels en hoe hiermee om te gaan...

-En wat verder ter tafel komt...

Ook willen we graag het schema voor de komende maanden rond zien te krijgen. Verzoek om alvast te kijken welke zaterdagen je beschikbaar bent en in welk tijdvak (9.00-11.30/11.30-14.00/14.00-16.30) je zou kunnen. We zullen dan een schema klaar leggen waarop je je kan inschrijven.

Namens de EHBO-commissie hopen we op een goede opkomst en veel aanmeldingen!