Vrijwilligersavond op 15 juni

Zondag 13 mei 2018

Op vrijdag 15 juni a.s. wordt de jaarlijkse vrijwilligersavond gehouden. Leden (en partners) die zich als vrijwilligers hebben ingezet voor onze vereniging zijn meer dan welkom. De avond is een blijk van waardering voor de soms tomeloze inzet om onze club SEH goed te laten draaien. Zonder vrijwilligers immers geen vereniging, want ´Wij Zijn SEH´! Houdt de datum van 15 juni daarom alvast vrij in de agenda. Er volgt later nog een uitnodiging via het bij de ledenadministratie bekende mailadres.

Het bestuur.