Incident tijdens de training op maandagavond

Dinsdag 09 januari 2018

Afgelopen maandag is een moeder van één van de spelertjes die op dat moment aan het trainen was, onwel geraakt en met grote spoed naar het ziekenhuis gebracht. Haar toestand is op dit moment onzeker. De trainingen zijn op dat moment direct beëindigd. De impact op alle aanwezigen is groot. Reden waarom het bestuur heeft besloten op dinsdagavond 9 januari een informatieavond te beleggen waar ook slachtofferhulp aanwezig is om allerlei vragen te beantwoorden en kinderen de gelegenheid te geven hun gevoelens te uiten over hetgeen zij hebben gezien en meegemaakt. Het leek ons goed deze informatie op de website te vermelden. Enerzijds om te voorkomen dat er allerlei geruchten ontstaan en anderzijds de geruststelling te geven dat opvang voor wie dat nodig heeft onze zorg heeft.

Het bestuur.