Terugblik Algemene Ledenvergadering

Woensdag 15 november 2017

In de kantine van SEH is dinsdagavond 14 november de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Tijdens de bijeenkomst, waar tientallen leden bij aanwezig waren, is er onder meer een nieuw bestuur gekozen. Daarnaast zijn andere belangrijke en actuele zaken besproken.

Wat betreft het bestuur: Piet Looge en Rob van der Most zijn afgetreden. Voorzitter Barend de Ruiter bedankte hen voor de jarenlange trouwe inzet op verschillende vlakken. De twee aftredende leden kregen als blijk van waardering een fraaie bos bloemen en de bekende bon. Rob van der Most bedankte in zijn toespraak iedereen voor de samenwerking en wilde de aanwezigen vooral ook op het hart drukken trots te zijn op SEH.

Otto Teule is door de leden unaniem gekozen om plaats te nemen in het bestuur. Hij wordt penningmeester. Het betekent dat Hans Onderdijk binnen het bestuur een andere functie krijgt. Ook voorzitter Barend de Ruiter stelde zich herkiesbaar voor een nieuwe periode en ook daar was iedereen het mee eens. De voorzitter dankte de aanwezigen voor het gestelde vertrouwen. Tot slot is ook Henri Houtman herkozen in het bestuur.

Ook is er een nieuwe bezetting van de kascommissie, die jaarlijks de financiële stukken controleert. Voor de laatste keer stelde Jan van der Maten voor decharge te verlenen na de deskundige uitleg van Hans Onderdijk en iedereen ging daarmee akkoord. Van der Maten treedt af binnen de kascommissie en met Steven Wolff is een vervanger aangewezen.

Verder kwam tijdens de avond onder meer de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) ter sprake. Dit krijgt steeds meer zijn beslag. Inmiddels is in Wolter Hagedoorn ook een vertrouwenspersoon gevonden. Vanwege de vele meisjes/dames die lid zijn van de club wordt ook nog gezocht naar een vrouw voor deze functie.

Ook liet voorzitter Barend de Ruiter weten dat de vereniging kijkt naar de ontwikkelingen van het portretrecht. Ofwel; waar mag iemand wel of juist niet op de foto gezet worden voor eventuele publicaties? Verder vertelde hij dat er nog een speciaal vak komt voor bromfietsen en scooters bij het nieuwe fietsenvak. En dat er ook beter wordt gelet op de plekken waar de fietsen staan. Vaak is het vooraan een drukte van belang, terwijl achteraan nog veel ruimte is. Met markeringen hoopt het bestuur dit te verbeteren.

Rob van der Most geeft tijdens de vergadering een uitleg over de stand van zaken rondom de privatisering. Het proces gaat niet snel, maar de kans is wel groot dat er het komende jaar veranderingen gaan plaatsvinden. De gemeente draagt dan het eigendom van de kleedkamers en velden over aan de vereniging.

Na de pauze wordt er uitgebreid gesproken over het invoeren van een spelersconvenant. Dat is een soort document waarin staat wat er van de speler wordt verwacht en wat andersom het lid van de vereniging kan verwachten. Het bestuur is van plan dit binnenkort in te voeren en ook het gesprek aan te gaan met voornamelijk de seniorenelftallen, waar de grootste problemen zijn als het gaat om bepaalde verplichtingen.

Tijdens de rondvraag worden nog verschillende vragen gesteld, bijvoorbeeld over de plaatsing van de mobiele doelen in de daarvoor bestemde ruimtes. Vaak is dit een zooitje. Bekeken gaat worden of er met belijning of strepen aangegeven kan worden waar welk doel komt. Daarnaast laat voorzitter De Ruiter weten dat leden volgend jaar actiever op de hoogte worden gebracht van deze vergadering. Hij hoopt enerzijds op een grotere opkomst, maar ook dat er dan meer onderwerpen ter sprake komen.

Tot slot worden aan het eind van de vergadering de aanwezigen bedankt voor hun aanwezigheid en inbreng en kunnen de aftredende bestuursleden de handen schudden (zie foto).