Nieuw contactpersoon perspublicaties

Woensdag 15 november 2017

Vanaf heden is de contactpersoon binnen de PR-commissie voor alle SEH publicaties in de lokale pers (zoals de Schaapskooi) Diane van Bessen. Gelieve allen mee te werken om op deze wijze het plaatsen van de SEH inbreng goed te stroomlijnen. Diane is te bereiken via het volgende mailadres: dianevanbessen@hotmail.com

Bij voorbaat dank voor ieders medewerking.

De PR-commissie.