ALV dinsdag 14 november 2017

Zondag 05 november 2017

Op dinsdag 14 november 2017 is er een ALV in de kantine van VV SEH.

Hieronder zijn de stukken te downloaden. Degenen die dat niet kunnen mogen een setje vragen aan de secretaris.

Ter vergadering is een beperkt aantal exemplaren van de agenda + vergaderstukken beschikbaar.

Agenda ALV 14-11-17

Notulen ALV 15-11-16

Jaarverslag jeugdbestuur 2017

Jaarverslag secretaris 2016-2017

Jaaroverzicht senioren 2016-2017