Vertrouwenspersoon bij SEH

Vrijdag 27 oktober 2017

Vertrouwenspersoon bij SEH

Bij SEH is een veilig sportklimaat erg belangrijk. Desondanks kan het voorkomen dat er zaken passeren die het daglicht niet kunnen verdragen. Dat kan gaan om pesterijen, seksuele intimidatie, of een onheuse bejegening die niet als normaal kan worden beschouwd. Natuurlijk kun je met evt.  klachten naar de leiding of het bestuur, maar dat kan als een belemmering worden ervaren. Het kan immers allerlei ophef veroorzaken en dat is meestal niet de bedoeling. Het is alleen maar de bedoeling dat het ongewenste gedrag stopt.

Om die reden zijn we blij iemand bereid te hebben gevonden die als vertrouwenspersoon voor onze club wil dienen. Hij is deskundig, onafhankelijk (geen lid van SEH) en zonder tussenkomst van wie dan ook direct te benaderen. Zijn introductie tref je hieronder aan. Vanaf heden is hij bereikbaar voor iedereen binnen onze vereniging.  

De Vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt binnen SEH voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De Vertrouwenspersoon  is er voor iedereen binnen de organisatie; sporters, ouders, trainers, leiders, toeschouwer, bestuurders etc.. De Vertrouwenspersoon kan het thema grensoverschrijdend gedrag in de organisatie bespreekbaar maken en preventieve maatregelen opzetten. 

Bij SEH is de heer Wolter Hagedoorn, arts vertrouwenspersoon. Hij heeft geheimhoudingsplicht wat betreft gevoelige informatie en zal alleen actie nemen in overleg met de betreffende persoon die hem heeft ingeschakeld. Hij is te bereiken onder tel. 0578-760040 of per mail (w.hagedoorn@praktijk-hagedoorn.nl). 

Het complete reglement vertrouwenspersoon bij SEH kun je vinden op de web site onder publicaties.

 

Ik ben 51 jaar en woonachtig in Heerde waar ik werk als psychiater.

Getrouwd ben ik met Agnes die samen met mij in de praktijk werkt. Wij hebben drie zonen van 20, 18 en 15 jaar. Ze hebben alle drie bij SEH gevoetbald. Op dit moment is alleen Cas nog op het veld te vinden en is Martijn leider bij zijn elftal. U kunt mij zo nodig bereiken via het praktijknummer op 0578-760040.

Groeten Wolter Hagedoorn.