Rabobank steunt groene initiatieven SEH

Dinsdag 16 mei 2017

Voor voetbalvereniging Sportclub Excelsior Heerde is het jaar 2017 een memorabel jaar. Dit niet alleen vanwege het feit dat het aanvang maart jl. een uitgebreid en vreugdevol 60 jarig jubileum mocht vieren. Ook op een ander gebied is er weer een mijlpaal bereikt.

Enkele jaren geleden werden de eerste stappen gezet in het kader van de maatschappelijke ontwikkelingen om energie besparende maatregelen te treffen binnen de verenigingsactiviteiten. Dit is uiteraard een financieel kritische onderneming. Samen met de Gemeente Heerde en diverse lokale / regionale particuliere partijen werd het traject voor aanschaf en montage van het beoogde pelletkachelsysteem inclusief de benodigde zonnecollectoren ingezet. Dit alles in combinatie met vervanging van de veldverlichting door energiezuinige ledlampen.

Eind 2016 waren alle procedures binnen wet- en regelgeving afgewikkeld en zijn in januari jl. de betreffende werkzaamheden voortvarend ter hand genomen en afgerond. Uiteraard kon dit niet zonder enig intern overlast gepaard gaan, daar bijvoorbeeld de douche voorzieningen waren afgekoppeld. Maar een goede buur is nog steeds goud waard. 'Buurman' Sportschool Bijsterbosch was een loyale partner in deze en stelde hun faciliteiten in deze gedurende meerdere weken beschikbaar.

In het hele traject is er nog een 'goede regionale buur', namelijk RABOBANK NOORD VELUWE. Reeds lange tijd als gerespecteerde sponsor aanwezig binnen de SEH familie, maar ook mocht de vereniging na afloop van het omschreven energiezuinige traject van deze organisatie een zeer welkome financiële bijdrage ontvangen. Voor deze geweldige geste spreekt geheel SEH haar grote dank en waardering uit!