Regels gebruik kunstgrasvelden

Maandag 01 mei 2017

Regelmatig wordt geconstateerd dat de regels die zijn vastgesteld voor het gebruik van het kunstgrasveld niet altijd word nageleefd.

Daarom doen wij er goed aan u deze regels nogmaals onder je aandacht te brengen.

Deze gebruiksregels zijn opgesteld in overleg met de Stichting Buitensport Gemeente Heerde (eigenaar van de kunstgrasvelden) en gelden voor alle gebruikers van de sportvelden binnen de gemeente Heerde

De afspraken en de uitvoering van deze regels zijn enorm belangrijk, want wij willen graag dat we als vereniging aan het eind van de contract periode nog een goed en bespeelbaar veld hebben. 

EXTRA aandacht voor:

- Alle hekken op slot na de aktiviteiten, ook de kleine hekken in de afrastering.

- In de rust van de wedstrijd geen gebruik maken van het veld door de jeugd!

- Na afloop van de wedstrijd wel toestemming als de ( pupillen) goaltjes dwars over de helft van het veld worden geplaatst. DE DOELGEBIEDEN MET RUST LATEN ( dus de grote goals vermijden).

- Zoals wellicht bekend is het eigen risico bij vandalisme voor de club als niet wordt voldaan aan het het afsluiten van de hekken.   

De politie heeft ons geadviseerd ook de kleine hekken (bedoeld om de ballen op te halen) in de afrastering goed af te sluiten.

Het komt nog regelmatig voor dat vooral op de zondagen en de vakanties grote groepen jongeren zich op de kunstgrasvelden ophouden, met alle gevolgen van dien.

Als bestuur van SEH hebben we van de Stichting Buitensport Gemeente Heerde het dringende verzoek gekregen om ons hier aan te houden. Wij roepen daarom alle sleutelhouders/gebruikers op om extra alert te zijn op het afsluiten van het sportpark.

Mocht dat niet lukken dan zijn we gedwongen om andere – minder prettige – maatregelen te nemen en dat willen we vanzelfsprekend liever voorkomen.

 

Met vriendelijke groet,

Henk van Gelder

Secretaris SEH