Interne clinic voor trainers en leiders SEH

Donderdag 24 november 2016

Beste trainers en leiders!

Vanuit de hoek van de fysio uit Heerde zijn wij benadert in verband met het voorkomen van blessures bij jeugdvoetballers. Dit aangezien de laatste jaren de klachten blijkbaar toch toenemen, mede vanwege de groei en mindere stabiliteit en het "goed" lopen en voorkomen is beter dan genezen.

Hierbij moet je denken aan oefenstof/vormen voor een gerichte warming-up, stabiliteitsoefeningen, behendigheid, loopscholing en oefeningen om meer weerstand te krijgen. Ronald Nijland, onze loop en fysiektrainer, is hier ook al veelvuldig en jaren bij SEH mee bezig, maar uiteraard zijn er weer nieuwe aspecten en andere en meer en gerichtere oefenvormen, zowel zonder als met de bal.

Met de fysio, en verzorgers en de trainers/ leiders, krijg je zo een goede drie-eenheid om blessures te voorkomen en is er sprake van een win-win situatie.

Als SEH willen wij alle trainers en leiders uitnodigen voor maandag 28 november en inloop vanaf 19.00 uur en start om 19.15 uur om mee te doen aan een opfriscursus over bovengenoemde belangrijke zaken. Graag in sportkleding komen.

Het zal duren tot ongeveer 20.30 uur.

Verzorging SEH en fysiotherapeut zijn ook uitgenodigd.

Noteer deze datum in uw agenda en vanwege het grote belang voor onze spelertjes en ik reken op een grote groep deelnemers.

GroetGerrit van LeeuwenJeugd SEH