Algemene Ledenvergadering matig bezocht

Donderdag 17 november 2016

Slechts 40 leden hebben de moeite genomen om de ALV op 15-11 jl te bezoeken. Al jaren is het aantal deelnemers aan de vergadering laag, terwijl de ALV toch het hoogste beslissingsbevoegde orgaan binnen de club is, waar belangrijke besluiten worden genomen.

Naast de gebruikelijke plichtplegingen zoals de jaarverslagen, financiële rekening en verantwoording en begroting voor het komende seizoen werd er een toelichting gegeven op de voorgenomen veranderingen van onze accommodatie: verwarming door palletkachels, LED verlichting veld 1, opknappen van het clubhuis en de veranderingen van de entree van ons sportpark. Tevens werd de stand van zaken wat betreft de privatisering van ons sportpark toegelicht. Ook werd besloten om vanaf het seizoen 2016 – 2017 van kaderleden ( trainers, begeleiders, verzorgers, bestuurders e.d.) een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) te vragen. Tevens is er een vertrouwenspersoon aangesteld.

De vergadering besloot tot herbenoeming van bestuursleden Herman van Ommen, Rob van der Most en Henk van Gelder en werd feestelijk afgesloten met de benomen van 2 Leden van Verdienste nl. Wim Hanekamp en Harrie Zwarthof.