Leerzame sessie coaching pupillen in nieuwe structuur KNVB

Woensdag 28 september 2016

In twee avonden heeft Gerrit Willems, docent van de KNVB, de SEH leiders en trainers van de F-League en van de E en F teams bijgepraat en adviezen aangereikt over het coachen in trainingen en wedstrijden bij deze leeftijdscategorie.

Opvallend was dat het ouderwetse woord pingelen vaak terugkwam en daarnaast de focus met name lag op het samen aanvallen en samen verdedigen.

Tevens werd er al even stil gestaan bij de nieuwe competitiestructuur welke de KNVB wil gaan toepassen: van 2:2 naar 8:8 met als gevolg en gewenst effect vele balcontacten.

Beide avonden waren zeer interessant, mede vanwege de nieuwe aandachtspunten wat betreft het coachen en ook de interactie tussen de deelnemers. 

We willen uiteraard Gerrit Willems bedanken voor zijn bijdrage!