Informatie vanuit het jeugdbestuur

Woensdag 21 september 2016

Het jeugdbestuur heeft op 14 september weer vergaderd. De volgende onderwerpen zijn besproken:

Nationale Sportweek

De week van 19 t/m 23 september is het weer de Nationale Sportweek. Hoewel wij ons niet direct hiervoor hebben aangemeld wordt SEH wel vermeld als één van de verenigingen die meedoet. Natuurlijk is het altijd mogelijk om eens een proeftraining bij te wonen. Nieuwe spelers heten wij dan ook graag van harte welkom!

Scheidsrechtersprobleem

Het jeugdbestuur maakt zich zorgen over het aanbod van voldoende scheidsrechters. Hoewel dit niet direct op het bordje van het jeugdbestuur ligt denken we wel graag mee. Zo is het mogelijk om via de vereniging een scheidsrechterscursus te volgen. Ben je geïnteresseerd? Meld je dan aan bij Henri Houtman of Ruud de Gooijer. Hun adressen en telefoonnummers staan elders op de site.

Alcoholbeleid

Het jeugdbestuur heeft kennis genomen van alle commotie rondom het schenken van alcohol in sportkantines. De wetgeving is helder. Onder de 18 jaar geldt dat koop en consumptie van alcohol niet is toegestaan. Wij onderschrijven dan ook de maatregelen van het hoofdbestuur en doen dringend een beroep op ouders, leiders en trainers hier zorgvuldig mee om te gaan.

Damesteam

Het is de bedoeling om in het seizoen 2017-2018 te starten met een dames seniorenteam. Om dit in goede banen te leiden wordt er een werkgroep geformeerd. Het jeugdbestuur werkt hier graag aan mee.

Bijeenkomst KNVB 4 oktober aanstaande over nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen

De KNVB werkt aan plannen voor een nieuwe opzet voor het pupillenvoetbal met als doel het spelplezier te vergroten en de voetbalkwaliteiten van spelers beter te ontwikkelen. De voetbaltechnische commissie en het jeugdbestuur denken hierover graag mee. Wij houden u op de hoogte.

Informatieavond nieuwe leden

Woensdag 14 september jl. mochten wij een aantal ouders ontvangen voor een nadere kennismaking met onze vereniging. Zowel de Voetbaltechnische commissie als het Jeugdbestuur hebben zich daarbij gepresenteerd. Hoewel de deelname gering was, kunnen we toch terug kijken op een geslaagd initiatief. Overigens staan wij als jeugdbestuur altijd open voor tips en suggesties. Zo kregen wij mee om voor het nieuwe seizoen een draaiboek te maken voor nieuwe leiders met allerhande zaken waar aan het begin van een nieuw seizoen moet worden gedacht. Een goede suggestie. Dit pakken we graag op.

Spelregelbewijs

Er is de nodige onduidelijkheid over het spelregelbewijs. Ruud de Gooijer zal zsm een artikel hierover plaatsen op de website.

Periodiek overleg met de leiders

Het is gebruikelijk ten minste eenmaal per seizoen met de leiders om de tafel te gaan. Dit gebeurt meestal aan het begin van het seizoen. Het gesprek vindt plaats met elke leeftijdsgroep afzonderlijk. In het gesprek kunnen allerhande zaken aan de orde komen. Namens het jeugdbestuur is de coördinator daarbij aanwezig. Ook de voetbaltechnische commissie schuift aan.

Onregelmatigheden

U heeft inmidels een bijdrage van het jeugdbestuur kunnen lezen n.a.v. de start van het seizoen. Dit is niet overal even vlekkeloos verlopen. Zo zijn er wedstrijden stilgelegd, zijn er veel rode kaarten getrokken en zijn vrijwilligers onheus bejegend door ouders en andere "supporters". Laat helder zijn dat wij als bestuur en jeugdbestuur staan voor onze vrijwilligers en dat wij niet toestaan dat onze vrijwilligers worden belemmerd in hun taken. Reden om aan de bel te trekken en een oproep te doen aan een ieder om hier gezamenlijk een halt aan toe te roepen. Het is niet alleen fijn langs de lijn. Ook op het veld moet het fijn zijn en moeten spelers, grensrechters en scheidsrechters zich veilig kunnen voelen zodat zij met plezier samen de wedstrijd kunnen maken.

Heeft u vragen over één van bovenstaande punten of wilt u reageren? Neem dan contact op met het jeugdbestuur via jeugdbestuur@vvseh.nl