Fijn langs de lijn!

Vrijdag 16 september 2016

Hoewel het nieuwe seizoen pas enkele weken oud is, vragen wij graag jullie aandacht voor het volgende. 

De eerste zaterdagen kenmerkten zich door een aantal incidenten waarbij wedstrijden zijn stilgelegd, rode kaarten zijn uitgedeeld en waarbij het gedrag van ouders/supporters langs de lijn niet acceptabel is. 

Wij kunnen en willen dit als vereniging niet tolereren. Spelers gaan er niet beter van voetballen, grensrechters gaan er niet beter van vlaggen en scheidsrechters gaan er niet beter van fluiten. 

Er zijn zelfs al spelers die vragen om in te grijpen omdat zij zich storen aan het geschreeuw vanaf de zijlijn. Coaching gebeurt alleen door trainer en leider, niet door ouders, hoe goed bedoeld ook. 

In onze huisregels zijn bepalingen opgenomen over gedrag. Deze gelden ook voor de bezoekers van ons sportpark en maken geen onderscheid tussen gasten en eigen leden. 

Wij hopen dat het de komende weken beter gaat en dat dit soort gedrag achterwege blijft. Dit soort zaterdagen bederft het speelplezier van spelers en vrijwilligers. Zonder deze vrijwilligers kan er helemaal niet meer gevoetbald worden. 

Als vereniging staan wij voor onze vrijwilligers. Wij zullen onze ogen en oren open houden. Heb respect voor elkaar!

 

Het jeugdbestuur