Vrijwilligersformulieren

Vrijdag 30 maart 2012

Onlangs ontvingen alle leden een vrijwilligersformulier. Dit formulier dient uiterlijk 14 april a.s. ingeleverd te wrden bij de leider van het team waarin je speelt.

Alvast bedankt! Bestuur SEH