Nieuwjaarsreceptie SEH drukbezocht

Zondag 03 januari 2016

Op zaterdag 2 januari werd de nieuwjaarsreceptie gehouden. Voorafgaand aan de receptie vond de inmiddels traditionele wedstrijd tussen het G-team en het eerste elftal plaats. Meer dan 150 leden, vrijwilligers, sponsoren en andere belangstellenden waren naar het clubhuis van SEH gekomen om elkaar het beste voor het nieuwe jaar te wensen.

In zijn toespraak haalde voorzitter Barend de Ruiter verschillende zaken aan. In zijn terugblik noemde hij het overlijden van Corrie Houtman en Gerwin van Zeeburg die in 2015 overleden zijn. Daarnaast stond hij o.a. stil bij de invoering van een tuchtreglement, de afschaffing van het papieren clubblad en de contributieverhoging.

Ook een aantal sportieve hoogtepunten passeerden de revue zoals een aantal kampioenschappen. Twee kampioenschappen werden nog eens nader aangehaald: het kampioenschap van het eerste team en het kampioenschap van een paar weken geleden van het G-team. Het G-team kreeg een beker en medailles overhandigd.

Naar goed gebruik werd ook stil gestaan bij de jubilarissen van de club. Frank Olthuis en Hendrik Sellis waren 25 jaar lid en Bert Daanen maar liefst 50 jaar!

Uiteraard werd ook stilgestaan bij het grote aantal vrijwilligers dat zich wekelijks inzet voor de club.

De voorzitter sloot zijn rede af met het uitspreken van de gebruikelijke goede voornemens. Een goed voornemen werd nog eens benadrukt: CLUB-ZIJN ZIJN WE SAMEN!! Dat betekent dat we bij incidenten en evenementen samen verantwoordelijk zijn. WIJ ZIJN SEH!