Groen licht voor kunstgras bij SEH

Maandag 12 maart 2012

Op de raadsvergadering van maandag 12 maart jl. heeft de gemeenteraad van Heerde groen licht gegevenaan  het voorstel van het college om een krediet van 645.000 Euro beschikbaar te stellen voor de realisering van kunstgrasvelden bij onze club als oplossing van de veldenproblematiek. Hoewel velen de suggestie wekten dat het ons enkel en alleen om kunstgras ging, gaf voorzitter Barend de Ruiter tijdens zijn inspreekbeurt bij de raadsvergadering nogmaals aan dat dit geenszins het geval was, maar dat het ruimtegebrek ontstaan vanwege de aanleg van de gemeentewerf alleen opgelost kon worden door de aanleg van twee kunstgrasvelden. Het voorstel van het college kon rekenen op de stemmen van de coalitiepartners. Alle oppositiepartijen stemden tegen. Daarnaast werd er een motie van de coaliltiepartijen aangenomen die het in de toekomst ook mogelijk moet maken voor de andere voetbalverenigingen om onder dezelfde voorwaarden als onze club kunstgrasvelden aan te leggen. Ook wij als club juichen deze motie toe.   Hoewel de raad groen licht gaf om kunstgrasvelden aan te leggen zijn  we er nog niet, maar een eerste belangrijke horde is genomen. Een van de voorwaarden die in het collegevoorstel genoemd werden is de oprichting van een onafhankelijke stichting met als doel op termijn alle buitensportaccommodaties van de gemeente Heerde daarin onder te brengen. Die stichting is er nog niet, maar momenteel wordt keihard gewerkt om de stichting vorm te geven.   Met het genomen raadsbesluit kan er vaart gezet worden aan het opzetten van de stichting en de uitwerking van allerlei zaken die dit met zich meebrengt. Daarom: Kunstgras ligt er nog niet, maar de eerste stappen zijn gezet.   Als bestuur hebben we het ontzettend op prijs gesteld dat veel leden van onze club ons metterdaad gesteund hebben door aanwezig te zijn in het gemeentehuis van Heerde. De raadszaal was veel te klein en talloze leden hebben in andere zalen met behulp van grote schermen getuige kunnen zijn van de vaak ook wel emotionele bijdragen van de verschillende partijen in de discussie over het collegevoorstel om ons veldenprobleem op te lossen. Niet vaak is er zoveel belangstelling geweest over een collegevoorstel. Diverse partijen waren onder de indruk en niet in de laatste plaats wij als bestuur. Daar doe je het als bestuur voor! LEDEN VAN SEH, bedankt voor jullie support!! Mede dankzij jullie is het een geweldige avond geworden!   Wij houden u op de hoogte over de verdere ontwikkelingen.   Bestuur SEH