AED-cursus bij de v.v. S.E.H.

Dinsdag 21 februari 2012

Afgelopen weken zijn er 21 mensen bij de v.v. S.E.H. opgeleid tot A.E.D.-bediender. De cursus werdgegeven door de heer Piet Sytsma, die in het verleden zelf diverese malen reanimatie gebruikt heeft tijdens het uitoefenen van zijn beroep als ambulance-medewerker.

Alle opgeleide mensen ontvangen hiervoor nog een certificaat. En zullen jaarlijks een herhaling volgen om de kennis up to date te houden.

Natuurlijk hopen we dat niemand dit in praktijk hoeft te gebruiken, maar mocht het nodig zijn dan heeft de v.v. S.E.H. in ieder geval weer een aantal goed opgeleide mensen.

Plus natuurlijk een aantal mensen binnen de verening dat elders al een opleiding gevolgd heeft...

Mocht u ook nog belangstelling hebben voor een nieuwe cursus dan graag doorgeven aan Maureen Houtman / mail: h.houtman81@upcmail.nl

(Bij minimaal 8 personen kunnen we nog een nieuwe cursus-avond organiseren).

Graag ook doorgeven als u al opgeleid bent en of u dan volgend seizoen de herhaling via de v.v. S.E.H. wilt volgen. Zodat we een volledig bestand van alle opgeleide mensen binnen de club kunnen bijhouden.