Oplossing veldentekort is in zicht!

Zaterdag 11 februari 2012

Zoals iedereen weet kampt onze vereniging al geruime tijd met een tekort aan velden. Zowel voorhet afwerken van trainingen, als voor het spelen van wedstrijden is er onvoldoende capaciteit.

Het bestuur is al geruime tijd in gesprek met de Gemeente Heerde over dit probleem. Tot nutoe was het moeilijk om tot een oplossing te komen. Nu kunnen wij u echter informeren overpositieve ontwikkelingen op dit vlak. De afgelopen maanden heeft een door het bestuur ingesteldecommissie intensieve gesprekken gevoerd met wethouder Anton Westerkamp van de gemeente Heerde. Resultaat van deze besprekingen is dat het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad een voorstel heeft gedaan om het veldentekort van onze vereniging op te lossen. Het voorstel houdt in dat zowel het hoofdveld als het trainingsveld (veld 1 en 2) voorzien worden van kunstgras. Hierdoor kunnen op beide velden zowel wedstrijden, als trainingen afgewerkt worden. Het capaciteitsprobleem zal daarmee verleden tijd zijn. Het voorstel van het college zal op dinsdag 14 februari worden besproken in de commissie Samenleving van de Gemeenteraad. De vergadering begint om 19.30 uur. U bent vanzelfsprekend van harte welkom op de publiek tribune.

Om donderdag 8 maart om 20.30 uur zal er een extra ledenvergadering georganiseerd worden. Hier zal aan de aanwezigen een toelichting worden gegeven op de plannen de leden toestemming gevraagd worden op de ingeslagen weg door te gaan.