Publicatie voorlopige indelingen jeugdteams

Maandag 27 april 2015

De publicatie van de voorlopige indelingen van de jeugdteams voor het seizoen 2015 - 2016 zal in week 20 plaats vinden. Ouders en spelers worden hierover geïnformeerd via de site van SEH.

Na vooroverleg met trainers, leiders, VTC, jeugdbestuur en hoofd jeugdopleidingen zijn de voorlopige indelingen gemaakt en de nieuwe teams samengesteld. Hierbij is rekening gehouden met het jeugdbeleidsplan, waarin ook het door selecteren (iedere speler dient te spelen op zijn eigen niveau) is meegenomen.

Bij enkele jeugdteams zal na de voorbereiding nog een definitieve selectie gemaakt worden en kunnen spelers nog naar een lager team terugvallen.

Evaluatie van de indelingen (eventueel spelers omhoog of omlaag) zal plaatsvinden in de herfstvakantie en wintervakantie van het nieuwe seizoen.

Mocht u vragen hebben over de voorlopige indeling dan kunt u terecht bij de VTC (Voetbal Technische Commissie) van SEH.