Nieuwjaarsreceptie v.v. S.E.H

Zaterdag 07 januari 2012

Op de zeer druk bezochte nieuwjaarsreceptie van zaterdag 7 januari jl. mocht het bestuur van de v.v. S.E.H. veel leden begroeten en hun allen een voorspoedig en sportief, maar bovenal een gezond 2012 toewensen. In zijn nieuwjaarsrede stond voorzitter Barend de Ruiter allereerst stil bij de zieke leden binnen de club. Hij vroeg de leden hen niet te vergeten in vaak moeilijke omstandigheden.

Vervolgens werd officieel afscheid genomen van bestuurslid technische zaken, Herwin Renshoff, en werd het nieuwe bestuurslid technische zaken Gert Toorn verwelkomd.

In zijn terugblik op het afgelopen seizoen stond de voorzitter stil bij de beslissingswedstrijd van het eerste elftal tegen HTC, bij de deelname van het G-team aan de competitie en de activiteiten van de sponsorcommissie. Ook keek hij terug op de zeer geslaagde KNVB-bekerfinales voor de A tot en met F-jeugd die op 21 mei plaatsvonden. Uiteraard werd ook stil gestaan bij de bouw van extra kleedruimte, bergingen en een nieuwe bestuurskamer, die in volle gang zijn. Blij was hij met het verlengen van de contracten van diverse trainers, waaronder die van Harrie de Graaf van het eerste elftal en die van William Bijsterbosch van het tweede.

In een vooruitblik werden de aanwezige leden op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen rondom het kunstgrasgebeuren en het onlangs ingevoerde kledingleaseplan. De voorzitter gaf aan blij te zijn met het grote nieuwe TV-scherm.

Zoals elk jaar werd ook deze keer weer aandacht besteed aan de jubilarissen. Herman Zwerver, Aart Bosman en Gert Jan Jongerman waren 25 jaar lid van de club en Evert Stijf, Bert Daanen en Bert Stoel maar liefst 40 jaar. Zij allen kregen een oorkonde en bloemen overhandigd.

Daarnaast werd Henk Grolleman in het zonnetje gezet, die 12 ½ jaar keeperstrainer bij de jeugd was geweest.

Aan het eind van zijn nieuwjaarsrede sprak Barend de Ruiter van de hoop uit dat het eerste elftal dit seizoen kampioen zal worden. De voorzitter besloot zijn toespraak met de opmerking dat vele leden al vrijwilliger zijn, maar dat er nog wel een paar bij kunnen. Samen verantwoordelijk en samen de schouders eronder, dat is het motto voor dit nieuwe jaar!