Vrijwilligersavond SEH

Zaterdag 17 mei 2014

Vrijdagavond werd de jaarlijkse avond voor de vrijwilligers van de club gehouden. Iedereen die vrijwilligerswerk voor de club doet, was van harte uitgenodigd. Meer dan 150 vrijwilligers gaven gehoor aan de oproep. Voorzitter, Barend de Ruiter, opende de avond met een korte toespraak. Hij benadrukte daarin het grote belang van vrijwilligers voor de club, een categorie leden zonder wie een vereniging niet kan draaien. Onder al die vrijwilligers zijn gelukkig ook heel veel jongeren, en wat dat betreft is er sprake van een rooskleurige toekomst.  Daarna was het tijd van afscheid nemen van een zevental vrijwilligers, van wie een paar zich al meer dan 20 jaar voor de vereniging hadden ingezet. Afscheid werd genomen van Gerrie van de Streek, Gerrie Olthuis, Henny van der Maten en Gerda Sikkens die jarenlang in de keuken hadden gestaan. Sientje van Olst nam afscheid als verkoopster van toegangskaartjes bij thuiswedstrijden van het eerste elftal en Robert van Dijk en Albert Draaijer als leden van het jeugdbestuur. Albert Draaijer was maar liefst 29 jaar betrokken bij de jeugd. Onder luid applaus mochten de scheidende vrijwilligers een bos bloemen en een waardebon in ontvangst nemen. Na nog een korte presentatie van een nieuw logo voor de club stond er een uitstekend buffet van cateraar Cor van Oene voor alle vrijwilligers klaar.