Extra inlevermoment lotengeld

Vrijdag 09 mei 2014

Beste leiders (trainers),

De commissie verloting constateert dat nog heel veel teams het geld van de loten niet heeft ingeleverd terwijl de officiële inlevermomenten inmiddels geweest zijn. Dat is vervelend voor de commissie en vermoedelijk ook voor de leiders zelf. Maar het noodzaakt ons om een extra inlevermoment te organiseren.

Aanstaande zaterdag (10-05-2014) kan er opnieuw lotengeld ingeleverd worden in de kantine tussen 15.00 en 16.00 uur.

Graag al het geld vooraf nageteld en volledig inleveren. We gaan er vanuit dat we zaterdag van alle teams het binnen krijgen.

Uiteraard ook onze hartelijke dank aan alle teams die het lotengeld (volledig) hebben aangeleverd!

Vast bedankt voor jullie medewerking.

Met vriendelijke groet,

De verlotingscommissie Hans Onderdijk Herman Zwerver Albert Kamphuis