Nieuwjaarsreceptie SEH

Zondag 05 januari 2014

Op een goed bezochte nieuwjaarsreceptie wenste voorzitter Barend de Ruiter namens het bestuur van de club alle leden, sponsoren en andere belangstellenden een heel voorspoedig, gezond en sportief 2014 toe. 

In zijn toespraak blikte hij terug op het jaar 2013. Het gaat goed met de vereniging die nog steeds groeit. Als het zo doorgaat kan misschien aan het eind van het voetbalseizoen het 750e lid worden bijgeschreven. In 2013 werden de oude statuten vervangen door nieuwe. Het huishoudelijk reglement werd o.a. aangevuld met een nieuw decoratiebeleid. Tijdens de algemene ledenvergadering van november werden op grond van dit decoratiebeleid de eerste leden van verdienste benoemd. De accommodatie werd verder gecompleteerd met de aanleg van veldverlichting op het derde veld. En uiteraard werd ook stil gestaan bij de kampioensteams van het afgelopen jaar, waarbij de voorzitter met name wees op de twee meidenteams die kampioen werden. Traditioneel worden er op de nieuwjaarsreceptie leden in het zonnetje gezet die al vele jaren lid zijn van de club. Dit jaar waren er maar liefst negen jubilarissen, die helaas niet allemaal aanwezig konden zijn. 50 Jaar lid waren Dick van Lohuizen en Wim Hanekamp. Jacob Logtenberg was 40 jaar lid en Simon Bredewoud, Danny van der Wal, Henk van der Wal, Jan Peter van Marle, Gert Jan Houtman en Ronald Wagenvoord waren 25 jaar lid. Alle aanwezige jubilarissen ontvingen een oorkonde en een bos bloemen. In het kader van het decoratiebeleid ontving Wim van Vemde de allereerste 'schouderklop'. Als begeleider van het G-team haalde hij de afgelopen tijd voor elke training en elke wedstrijd een lid van het team, Anthony Hermens, op, die vanwege verhuizing naar Kampen niet meer zelf met het openbaar vervoer naar de club kon reizen. Ook hij ontving naast de 'schouderklop' een bos bloemen. Voorts wees de voorzitter op de nieuwe drank- en horecawet en op de gevolgen van het nieuwe gemeentelijke accomodatiebeleid. Tot slot bedankte hij alle vrijwilligers, die met hun inzet van SEH een fantastische club maken.