Voorlopige indeling jeugdteams 2013-2014

Dinsdag 18 juni 2013

Voorlopige indelingen jeugdteams 2013 -2014 De voetbal technische commissie heeft de voorlopige indelingen van de jeugdteams voor het nieuwe seizoen rond. De indelingen zijn voorlopig omdat er onder andere door aanwas van nieuwe leden aanleiding kan zijn om de indelingen nog aan te passen. Ook zullen er vanuit B2 nog spelers als dispensatiespeler naar de C3 gaan. Tot onze spijt zijn de indelingen dit jaar door omstandigheden pas erg laat rond gekomen, hierdoor zijn met name spelers van selectieteams noodgedwongen al eerder van de indelingen op de hoogte gesteld. Bij het indelen van de spelers heeft de VTC getracht zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan. Hierbij zijn teleurstellingen niet altijd te voorkomen. Voor eventuele vragen over de indeling kunt u voor pupillen teams (D t/m F) terecht bij Jan van Egteren (e-mail: egteren@chello.nl ), voor de junioren teams ( A t/m C) bij Robert van Dijk (e-mail: R.J.Dijk1979@kpnmail.nl ) en voor de meisjesteams bij Rob van der Most ( most@wxs.nl ) De komende weken zullen we het overzicht van trainers en leiders rond maken. Er zijn op dit moment nog enkele vacatures. Daar waar wij een beroep op u doen hopen we vanzelfsprekend op een positief antwoord. Van de trainers zal iedereen bericht krijgen wanneer de trainingen voor het nieuwe seizoen starten.

Jeugdbestuur v.v. S.E.H.

Klik hier voor de indeling voor de jongens in *.xls-formaat

Klik hier voor de indeling voor de meiden in *.xls-formaat