Laatste wedstrijd Ben Klouth

Maandag 27 mei 2013

Na 16 jaar als clubscheidsrechter te zijn opgetreden besloot Ben Klouth een punt te zetten achter zijn actieve scheidsrechterscarrière. Zijn laatste wedstrijdjes floot hij dan ook op het jeugdselectietoernooi op sportpark De Eeuwlanden. Voorzitter Barend de Ruiter sprak Ben kort toe en bedankt hem voor alles wat hij bij de vv SEH had gedaan. Behalve als clubscheidsrechter was Ben ook nog 10 jaar jeugdleider. Ben gaf aan beide functies met heel plezier te hebben gedaan. Trots was hij op het feit dat hij als scheidsrechter nooit problemen ondervonden had. Als dank voor de bewezen diensten overhandigde penningmeester Hans Onderdijk Ben een envelop met inhoud.