Sportpark SEH deels rookvrij!

Zaterdag 11 januari 2020

In de Algemene Leden Vergadering van SEH is besproken of ons sportpark al dan niet rookvrij moet worden. Uit een peiling onder de aanwezige leden bleek dat de meningen daarover nogal verdeeld zijn. De één vond het noodzakelijk vanwege onze gezondheid en de ander vond het maar een verregaande betutteling.

De meerderheid staat achter het idee om het sportpark tijdens de jeugdwedstrijden en trainingen rookvrij te maken. Het bestuur van SEH heeft daarom besloten om dat idee op te volgen: na 1-1-2020, per heden dus, mag er doordeweeks tot 19.30 uur en op de zaterdag tot 13.00 uur niet meer gerookt worden op ons sportpark (zie afbeelding)!