Agenda en stukken ALV 11 november

Maandag 11 november 2019

Het bestuur van voetbalvereniging SEH nodigt haar leden uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering (ALV), te houden op maandag 11 november 2019. Aanvang: 20.30 uur in ons clubgebouw.

Naast de gebruikelijke agendapunten komen aan de orde onder andere de inrichtingsplannen van ons clubhuis, voetbal TV en de vraag of ons sportpark rookvrij moet worden. De agenda en sommige bijlagen zijn vanaf heden via de site te downloaden. Klik op onderstaande documenten om ze te openen:

Agenda ALV

Notulen ALV 2018

Notulen bijzondere ALV voorjaar 2019

Jaarverslag secretaris

Jaarverslag jeugdbestuur

Jaarverslag Voetbal Technische Commissie (VTC)

Leden die niet in staat zijn om de documenten te downloaden kunnen een setje van de vergaderstukken ontvangen van de secretaris. Bij aanvang van de vergadering is een beperkt aantal setjes met vergaderstukken beschikbaar. Let wel; op is op!

De Algemene Leden Vergadering (ALV) is het hoogste beslissende orgaan van onze vereniging. Laat de kans niet voorbij gaan om invloed uit te oefenen op het door de vereniging gevoerde beleid!