Terugblik bijzondere ALV

Dinsdag 16 april 2019

In de kantine van SEH op sportpark ‘De Eeuwlanden’ is maandagavond een bijzondere Algemene Ledenvergadering (alv) gehouden. Hierbij waren zo’n 45 mensen aanwezig. Voor wie er niet bij waren hierbij een samenvatting.

In een korte inleiding lichtte voorzitter Barend de Ruiter toe waarom deze extra ALV werd georganiseerd. Namelijk om de voorgenomen verbouwplannen en de financiering daarvan aan de leden voor te leggen. Daarna nam bestuurslid Herman van Ommen het woord. Hij vertelde over de plannen voor de verbouw van de kantine en directe omgeving. Hij liet aan de hand van afbeeldingen zien hoe het er ongeveer uit zou gaan zien, wat de planning is en hoe het zit met de investeringen.

De reacties op het beoogde resultaat waren in grote lijnen positief. Grootste punt van bezwaar was er rondom het commentaarhok. Doordat de statribune wordt uitgebreid, was in het plan de bedoeling het hok zo ver mogelijk naar voren te schuiven. Bijna tegen het veld aan. Maar hierdoor kan het zijn dat de ruimte het zicht van vele mensen gaat belemmeren. Het bestuur neemt dit aandachtspunt mee en gaat bekijken hoe dit opgelost kan worden.

Zowel De Ruiter als Van Ommen vertelde over de financiële situatie en de wens om het plan in één keer uit te voeren. Aangezien de vereniging niet in staat is alle kosten zelf te betalen is een lening noodzakelijk. Er werd een voorstel gedaan aan de leden om een klein bedrag* te gaan lenen. Omdat in de verbouwplannen de inrichting van de kantine nog niet was opgenomen werd er vanuit de vergadering voorgesteld iets extra's te lenen. Dat voorstel werd bijna unaniem aanvaard. De klus gaat uitgevoerd worden door verschillende bekende bedrijven en sponsoren uit de omgeving van Heerde.

Het feit dat er een relatief klein bedrag geleend hoeft te worden heeft ook te maken met de bijdragen van de ‘ondersteunende diensten’, te weten de Vrienden van SEH en de Supportersvereniging. Harry Zwarthof deelde namens laatstgenoemde mee een bedrag van 7500 euro beschikbaar te stellen. Harmen van Oene overhandigde namens de Vrienden een cheque van liefst 12.500 euro (zie foto). De ondersteunende diensten helpen de club dus met een bedrag van liefst 20 mille, fantastisch!

De bedoeling is dat de werkzaamheden halverwege juni, na de competitiewedstrijden, gaan beginnen. Alles lijkt er op dit moment ook op dat dit gaat lukken. De planning is dat de klus (nagenoeg) gereed is op 31 augustus, de datum van de eerste Open Dag van SEH op ‘De Eeuwlanden’.

*Er is bewust voor gekozen hier geen concrete bedragen te noemen, omdat het hier om een openbaar artikel op onze website gaat. Bedragen zijn eventueel op te vragen bij het bestuur.