Vrijwilligersavond op 7 juni

Maandag 27 mei 2019

Het is binnenkort weer tijd voor onze VRIJWILLGERSAVOND

Daarom nodigen wij leden (en partners) ut om op vrijdagavond 7 juni a.s.

Zonder vrijwilligers geen vereniging. Met ons allen houden wij een prachtige club in stand. Elk jaar wordt er weer veel werk verzet om onze club draaiende te houden.

Voor alle tijd en energie die daarin gaat zitten bieden wij jou/jullie een gezellige avond aan, die om 19.30 uur begint. De kantine is geopend vanaf 19.00 uur.

Op deze avond zal u naast een drankje een heerlijk buffet worden aangeboden. Thuis hoeft er dus niet te worden gegeten.

Wij hopen op een grote opkomst van vrijwilligers uit alle geledingen! Kortom : iedereen die zich belangeloos inzet voor onze verenging is deze avond van harte welkom.

Om het één en ander goed te kunnen laten verlopen is het belangrijk dat jullie je even aanmelden. Dit kan door een e-mailtje te sturen naar: gerrit.stijf@gmail.com, met naam, adres en het aantal personen dat aanwezig zal zijn of door jou/jullie op te geven in de kantine. Op de bar liggen aanmeldingsformulieren. Bekijk de poster voor meer info.

De kantinecommissie.

'Vrijwilligers worden niet betaald. Niet omdat ze waardeloos zijn, maar omdat ze onbetaalbaar zijn.'