Beleidsplan gereed en beschikbaar

Maandag 18 februari 2019

Zoals voor velen al bekend is er de afgelopen periode hard gewerkt aan een beleidsplan. Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) is dit al toegelicht. Toen is ook toegezegd dat het op de site zou verschijnen. Inmiddels is dit dus ook daadwerkelijk het geval.

Idee achter het beleidsplan is om meer taken te delegeren naar de commissies zodat het bestuur echt kan ´besturen´. Er is daarbij gekeken naar positieve punten, de aandachtspunten, de kansen en de bedreigingen voor de club.

Het meerjarenbeleidsplan heeft de doelen, kaders en uitgangspunten van de vereniging voor de komende jaren vastgelegd. Het beleidsplan is een leidraad voor het handelen van het bestuur op korte en middellange termijn op de verschillende beleidsterreinen die de vereniging kent.

Het document is te vinden op deze site via ‘vereniging’ en ‘publicaties’.