Lopathon succes !

Woensdag 30 mei 2012

Op woensdag 23 mei jl. vond de lopathon plaats op ons sportpark. Onder min of meer tropische weersomstandigheden hebben zo'n 150 leden hun beste beentje voorgezet op een parcours van 250 meter op het hoofdveld. Ondanks dat Buienrader regen en onweer voorspelde, hebben wij hiervan niets meegekregen op De Eeuwlanden. Om 17.30 uur werd de jongste jeugd (minipups, en de F'jes) "weggetoetert" door Evert v/d Vrugt, gevolgd door de E, D en meiden om 18.30 uur. Vanaf 20.00 uur liepen de senioren, de A, B en C. Mede door de muziek van dj. Empire werden de lopers tot grote prestaties opgezweept.

Uiteindelijk heeft de lopathon zo'n € 4.700,00 opgebracht. Een prima resultaat! We bedanken dan ook iedereen die hieraan zijn/haar steentje heeft bijgedragen. Niet alleen de lopers, maar ook alle vrijwilligers die uren "in touw" waren. Verder een woord van dank aan Partyservice Cor van Oene die ons heeft bijgestaan op verschillende manieren.

We doen nog één keer een beroep op de leiders. De bedoeling is namelijk dat de spelers het geld bij de leiders inleveren. Deze moeten het geld uiterlijk donderdag 31 mei a.s. afdragen bij één van de leden van de lopathon-commissie (zie hieronder). Dit kan ook in de kantine op dinsdag 29 mei, woensdag 30 mei of donderdag 31 mei tussen 19.00 en 20.00 uur. Op deze tijden is één van de commissieleden in de kantine aanwezig.

Iedereen nogmaals hartelijk dank!

De lopathon-commissie, Gerda Sikken en Albert Kamphuis, Terpweg 2 (tel.: 0578-694664) Harry Zwarthof, Vicarielaan 4 (tel.: 0578-694659) Henk van Gelder, Sprengenweg 5 (tel.: 0578-693024) Evert Stijf, Wilhelminalaan 47 (tel.: 0578-695325)