• Het is dan toch gelukt. We hebben een kandidaat voor de functie van voorzitter van SEH! De naam: Bram Horst (zie foto). Bram stond al langer op het netvlies van het bestuur. Hij werd al eens eerder benaderd om Barend de Ruiter op te volgen, maar werkzaamheden en zijn politieke carrière stonden dat in de weg.

    Het bestuur is erg blij dat Bram bereid is gevonden om de voorzittersrol op zich te nemen. Bram heeft in een presentatie aan het huidige bestuur zijn voornemens uitgebreid toegelicht. Hij is een verbinder met aandacht voor alle onderdelen van onze vereniging. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat we met Bram een goede voorzitter zullen hebben.

    Bram zal de komende maanden meedraaien met het bestuur. In de Algemene Leden Vergadering van november a.s. zal hij zich formeel kandidaat stellen als bestuurslid, waarna hij – mits hij wordt gekozen door de leden - officieel in functie kan treden.