• Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van maandagavond 20 november bij voetbalvereniging SEH uit Heerde is een Lid van Verdienste benoemd. Het was Jannie Hanekamp die hiervoor het bijbehorende speldje en een mooi boeket bloemen mocht ontvangen!

  Richting het eind van de ledenvergadering werden verschillende mensen in het zonnetje gezet. De grootste verrassing was er toch wel voor Jannie Hanekamp, toen ze door bestuurslid Henri van Leeuwen naar voren werd gevraagd en te horen kreeg dat ze zich voortaan 'Lid van Verdienste' mag noemen.

  Wegens omstandigheden heeft Jannie moeten stoppen met haar werkzaamheden bij SEH. Maar tientallen jaren heeft zij vrijwillig veel arbeid verricht bij de club. Denk bijvoorbeeld aan bar- en keukenwerk, schoonmaakwerkzaamheden en het jarenlang wassen van de tenues van het eerste elftal. Samen met haar man Wim is ze een spil binnen de vereniging en van onschatbare waarde!

  De naam van het nieuwe Lid van Verdienste zal binnenkort ook op een groot bord komen te staan, die op een prominente plek te vinden is in het clubhuis.

  Schouderkloppen
  Ook werden er twee schouderkloppen uitgedeeld. Dit deed Henri van Leeuwen aan Johan Vierwinden en Gerrit Stijf. Beide mannen waren de laatste jaren enorm belangrijk bij het reilen en zeilen van de kantinezaken.

  Johan, ook wel 'de man van de gehaktballen' genoemd, is gestopt met zijn werkzaamheden. Vele jaren heeft hij belangrijk werk verricht in de keuken en achter de bar. Vaak ook samen met zijn vrouw Harmpje, die nog altijd actief is.

  Gerrit zat jarenlang namens de kantinecommissie in het bestuur. Daar is hij een paar jaar geleden al mee gestopt en nu heeft hij het stokje als voorzitter van de kantinecommissie ook doorgegeven, zodat hij meer tijd heeft voor andere zaken. Gelukkig zal Gerrit zo nu en dan nog wel actief zijn in het clubhuis. Zowel Johan als Gerrit ontvingen een schouderklop in de vorm van een beeldje én een boeket bloemen.

  Afscheid bestuursleden
  Ook werd er afscheid genomen van twee bestuursleden. Herman van Ommen stopt na tien jaar als bestuurslid beheerszaken. Als technische man was hij de afgelopen periode bij veel grote projecten en verbouwingen betrokken. Hij blijft actief binnen de nieuwe opgezette commissie beheerszaken (zie verder hieronder).

  Ook Eric Wagenaar stopte vanwege omstandigheden aan het eind van vorig seizoen als voorzitter van het jeugdbestuur en daarmee ook als afgevaardigde binnen het bestuur. Hij zat sinds 2017 in het jeugdbestuur en sinds de ALV van 2019 ook in het bestuur. Hij heeft onder andere de jeugdafdeling met verve door de moeilijke coronaperiode geloodst. Johnny Visch was verkiesbaar om de positie van Eric over te nemen en dat is tijdens de ALV goedgekeurd.

  Zowel Herman van Ommen als Eric Wagenaar werden in het zonnetje gezet en bedankt voor hun bewezen diensten, middels een beeldje als aandenken en een boeket bloemen.

  Terugblik ALV
  Behalve de bestuursverkiezing en het uitreiken van de schouderkloppen was er tijdens de ALV van SEH ruimte voor de rekening- en verantwoording van het bestuur over het afgelopen seizoen en de realistische begroting voor het seizoen 2023-2024.

  Verder werden er op drie gebieden door het bestuur uitgebreide toelichtingen gegeven op de stand van zaken van een aantal ontwikkelingen en nieuwe initiatieven. Jelle Mink deed dit over het vrijwilligersbeleid en de verplichting voor alle leden om aan vrijwilligerswerk te voldoen, Herman van Ommen vertelde over de nieuwe commissie beheerszaken en de bijbehorende plannen en structuur. Henri van Leeuwen deed hetzelfde, maar dan voor de voetbaltechnische commissie (vtc) en het beleidsplan jeugd. 

  Over al die ontwikkelingen later in het seizoen ongetwijfeld meer!