• Historie

  Het begin

  Op 22 maart 1957 stond in het Veluws Nieuws dat de gymnastiekvereniging ‘Excelsior’ het initiatief had genomen tot de oprichting van een afdeling zaterdagvoetbal. Er hadden zich op dat moment al 45 leden aangemeld. In september van dat jaar wilde men voor het eerst deelnemen aan de competitie. Op 4 april 1957 werd in het C.J.M.V. gebouw ‘Gedenk het Woord’ aan de Dorpsstraat (waar voorheen ‘Le Carillon’ was gevestigd) de 1e ledenvergadering gehouden. Er werd een bestuur gevormd dat bestond uit de heren J. de Wit (voorzitter), J. Stomphorst (secretaris), A. Drok, korte tijd later opgevolgd door G.W. van Noorel (penningmeester), J. van der Maten, B. van Veen en A. Eilander.

  Het aantal leden passeerde al snel de 80, in het 1e seizoen namen 2 senioren- en 3 juniorenelftallen deel aan de competitie. De elftalcommissie bestond uit de heren A.H. Tijmes, W. van der Vrugt en W.S. Eilander. De thuiswedstrijden werden gespeeld op het Van Meurspark, waar ook de v.v. Heerde haar wedstrijden speelde. De jeugdelftallen speelden hun wedstrijden op een veld (weiland) van mr. Bosch op Molenbeek. De bestuursvergaderingen werden gehouden in de koffiekamer van hotel Hunze. De contributie per maand werd vastgesteld op f. 1,- voor senioren en f. 0,50 voor junioren.

  De eerste successen

  Het eerste succes werd al snel behaald, in het seizoen 1958/1959 werd S.E.H. 1 kampioen. Het volgende kampioenschap was in 1963 en toen promoveerde men naar de 1e klasse van de afdeling Zwolle. In het seizoen 1967/1968 moest het 1e elftal een stapje terug doen, maar in 1969 wist het te promoveren naar de 4e klasse KNVB, gevolgd door een kampioenschap in 1971. In beide gevallen werd dit succes behaald door het Doornspijkse DSV in de beslissingswedstrijden in respectievelijk Wezep en Hattem met 2-1 te verslaan. Inmiddels heeft de verhuizing naar sportpark Molenbeek plaatsgevonden en konden de bestuursvergaderingen in de eigen kantine worden gehouden. Het aantal leden steeg nog steeds, in het seizoen 1970/1971 werd met 5 senioren- en 6 juniorenteams deelgenomen aan de competitie. 

  In 1972 werd bij de gemeente een aanvraag ingediend voor de bouw van vier kleedkamers en twee scheidsrechterskamers, ook werd een aanvraag voor een geluidsinstallatie gedaan. In 1974 werd het 2e elftal kampioen, gevolgd door het 4e in 1975, en zowel het 3e als het 7e in 1977. Op 2 januari 1978 werd de eerste nieuwjaarsreceptie gehouden. Inmiddels was het ledenaantal gegroeid naar 450, waardoor een tekort aan velden, kleedkamers, douches, toiletten, et cetera ontstond. Een oplossing werd in eerste instantie gevonden door de aanleg van twee nieuwe velden op Molenbeek, waarvan er één gebruikt mocht worden door vv S.E.H.

  Heb je overigens meer interesse in de historie van onze voetbalclub? Wie in de archieven duikt van voetbalvereniging S.E.H. en op zoek is naar informatie over de allereerste jaren zal maar weinig vinden. Oud-voorzitter en erelid Barend de Ruiter heeft daar verandering in gebracht. Zijn meesterwerk, de Molenbeekpapers, is in het voorjaar van 2023 uitgebracht. De boekwerken gaan over de historie van de club in de periode dat S.E.H. op sportpark Molenbeek voetbalde. Een aanrader!

  De jaren '80

  In 1980, het jaar waarin S.E.H. 1 opnieuw kampioen werd, werden twee nieuwe velden aangelegd aan de overkant van de Veldweg. Dit was het begin van sportpark ‘De Eeuwlanden’, dat op 17 augustus 1984 officieel in gebruik werd genomen. Hier waren vele acties en een grote dosis zelfwerkzaamheid van een vaste kern van leden aan vooraf gegaan. Op deze dag werden symbolisch de laatste ‘spullen’ in een feestelijke optocht met veel muziek en versierde wagens overgebracht van het oude naar het nieuwe sportpark. In oktober 1990 werd een nieuwe lichtinstallatie rond het hoofdveld in gebruik genomen. Ter gelegenheid hiervan werd een wedstrijd gespeeld tegen F.C. Twente. In de 70’er en 80’er jaren is er met wisselend succes ook een damesafdeling en een zaalvoetbalafdeling actief geweest. Mede door gebrek aan animo zijn deze destijds weer opgeheven.

  In 2000 naar de 2e klasse!

  In 1994 promoveerde het 1e elftal opnieuw naar de 4e klasse K.N.V.B., nadat in de nacompetitie van VHK was gewonnen. Door een herindeling bij de KNVB in 1996 werd men snel daarna derdeklasser. Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum werd door een sponsor een elektronisch scorebord aangeboden. In 2000 promoveerde S.E.H. 1 naar de 2e klasse KNVB, na een zinderende wedstrijd tegen WZC, die met 2-1 werd gewonnen, op het terrein van WHC te Wezep. Helaas duurde het verblijf in de 2e klasse slechts twee jaar. In 2006 volgde opnieuw degradatie, nu naar de 4e klasse. In 2003 werd de statribune in gebruikgenomen, gevolgd door de mooie zithoek in het voorjaar van 2006. Ook in dit geval was weer sprake van veel zelfwerkzaamheid van een aantal vrijwilligers. Met behulp van de gemeente kon ook de trainingsaccommodatie worden uitgebreid. Vanaf het seizoen 2006/2007 is er een mogelijkheid voor 40+'-ers gecreëerd om mee te doen aan recreatie- ( = niet competitie) voetbal.

  Het 50-jarig bestaan in 2007 werd uitgebreid gevierd. Er was onder andere een wedstrijd tegen oud eerste elftal spelers van Ajax (Lucky Ajax). In het seizoen 2009-2010 werd weer gestart met een damesteam. Een paar seizoenen later, in 2011-2012, waren er al 3 damesteams. In het seizoen 2010-2011 is daarnaast gestart met G-voetbal (spelers met een beperking), de Veldhuis League4Kidz (jongens en meisjes van 6 en 7 jaar- inmiddels de FlexiblePlus League) en de Minipups (jeugdleden van circa 5 jaar oud). Mede hierdoor is het aantal leden in de periode 2008 – 2011 gestegen van 535 naar 670 leden! Wegens een gebrek aan leden is het G-team overigens in het voorjaar van 2021 (hopelijk tijdelijk) gestopt.

  Het eerste elftal haalde in het seizoen 2010-2011 de nacompetitie, maar kon geen promotie naar de 3e klasse bewerkstelligen. In een beslissingswedstrijd tegen het Zwolse HTC 1 in Wezep moest het hoofd worden gebogen.

  Groei van S.E.H.

  Door de groei van S.E.H. ontstond een gebrek aan faciliteiten; te weinig kleedkamers en te weinig speel- en trainingscapaciteit. In 2010 heeft de gemeenteraad een krediet ter beschikking gesteld voor de bouw van twee extra kleedkamers. Met behulp van veel vrijwilligers en sponsoren kon in het najaar van 2011 – na een lange voorbereidingstijd – gestart worden met de uitbouw van ons verenigingsgebouw. Aan de noordzijde is het gebouw uitgebreid. Bovenop twee nieuwe kleedkamers en twee grote bergingen is een nieuwe bestuurskamer gebouwd, die ook dienst kan doen als sponsorruimte en vergader- en instructieruimte.

  Het capaciteitsprobleem werd (grotendeels) opgelost doordat de gemeente Heerde in 2012 een krediet beschikbaar stelde. Aansluitend werden twee fraaie kunstgrasvelden plus een 'pannakooi' aangelegd, eveneens met kunstgras! Dit laatste werd mede mogelijk gemaakt door een van de vele loyale sponsors. Hierna was S.E.H. in combinatie met de verder bestaande natuurgrasvelden up-to-date, maar de druk op de organisatie bleef bestaan. Dit door onverminderde aanwas van voornamelijk jeugdleden, van 'onze meiden', senioren, 35+ en Minipups. S.E.H. heeft derhalve in alle geledingen een uiterst positieve samenstelling, wat in het jaar 2015 resulteerde in een ledenaantal van ruim 700.

  Successen

  Ieder jaar zijn er binnen de organisatie vele teams – van jong tot oud(er) – die een kampioenschap kunnen vieren. Maar het seizoen 2014-2015 was in die zin uitzonderlijk. Niet alleen vele 'lagere' teams mochten feest vieren, ook S.E.H. 1 wist in een zinderend beslissingsduel in Wapenveld tegen vv Hattem via een 2–1 overwinning het kampioenschap te veroveren. Hiermee werd promotie naar de 3e klasse afgedwongen. Circa 2500 toeschouwers hebben deze spannende voorstelling bijgewoond en vele S.E.H.-supporters hebben de hierop volgende feestelijkheden meegemaakt. Als afsluiting van alle festiviteiten volgde een collectieve huldiging van alle kampioensteams op het S.E.H.-veld. Een ware happening. Als klap op de vuurpijl volgde nog in december 2015 het eerste kampioenschap van het G-team. Een grootse sportieve afsluiting van dat kalenderjaar!

  Successen worden nooit alleen op de groene mat gerealiseerd. Rondom een organisatie zijn vele leden en disciplines actief om de juiste faciliteiten te realiseren. Men noemt het een 'gezond sportklimaat'. Dit is zeker binnen de S.E.H.-organisatie het geval, waarbij maatschappelijke ontwikkelingen niet worden genegeerd. Anticiperen op de algemene politieke en bestuurlijke ontwikkelingen met betrekking tot privatisering. De trainings- en speelkledinglijn werd aangepast door een traject te starten via een meerjarig leaseplan. Sponsors worden actief benaderd en er wordt samengewerkt met betrekking tot publiciteitsacties, zoals de algemeen bekende 'plaatjesacties' van een bekende supermarkt. Een populaire sponsoruiting tegenwoordig is de plaatsing van grote sponsordoeken die in de ballenvangers kunnen worden opgehangen.

  PR-activteiten worden ondernomen, waaronder de jaarlijkse huis-aan-huis verspreiding van de algemeen gewaardeerde S.E.H. Presentatiegids (per 2018 'Wij zijn SEH'). Het blad werd in het najaar van 2019 zelfs gekozen tot de beste van Nederland! Ook wordt al geruime tijd niet geschroomd om digitale mogelijkheden zoveel mogelijk te benutten, zoals een fraaie website en het gebruik van Twitter en- sinds de zomer van 2020- Instagram. Een jaar later volgde Facebook, toen de pr-gids mede vanwege corona online werd uitgegeven. Daarnaast is er gemotiveerd afscheid genomen van het bijna 60 jaar oude clubblad 'de SEH-er'. In plaats daarvan komt er voor de leden ieder kwartaal nog een (digitale) nieuwsbrief uit met daarin de belangrijkste ontwikkelingen en het laatste nieuws.

  Jubileum

  In maart 2017 vierde S.E.H. haar 60-jarig jubileum in een grote witte tent op het sportpark. Verspreid over verschillende dagen waren er activiteiten georganiseerd voor de verschillende leden. De jeugd kreeg bijvoorbeeld een clinic van Nederlands kampioen freestyle voetbal Rowdy Heinen. Tijdens de receptie was er een sportcafé, met als gasten Bert Konterman en Gert Jakobs. En op zaterdag was er een grote feestavond met diverse optredens. Menig polonaise ging door de tent!

  Het vlaggenschip van S.E.H. speelde, na een jaar handhaving, in het seizoen 2016-2017 in de 3e klasse C. Met een op papier fantastische indeling, want buurtverenigingen als WZC, Vevo, Hattem, Hatto-Heim en Oene waren allen in dezelfde competitie ingedeeld. Helaas lukte het niet om degradatie te voorkomen. Het eerste elftal slaagde er daarna niet meer in om te promoveren. In het seizoen 2021-2022 werd wel nacompetitie behaald, maar werd er in de tweede ronde verloren van HTC. Het vlaggenschip staat momenteel onder leiding van hoofdtrainer Jordy Vakkert, die in de zomer van 2023 Edwerd Schuring heeft opgevolgd.

  De vele wisselingen van clubs van het zondag- naar het zaterdagvoetbal dwong de KNVB ertoe om een nieuwe voetbalpiramide op te zetten. Het gevolg: op hoger amateurniveau competities met zowel zondag- als zaterdagclubs én stevig versterkte degradatieregelingen in de seizoenen '22-'23 en '23-'24. In het voorjaar van 2023 zouden liefst zes van de twaalf teams uit de competitie van S.E.H. 1 degraderen naar de nieuw ingevoerde vijfde klasse. Ons vlaggenschip wist dit nipt, op doelsaldo, te voorkomen en speelt zodoende nog altijd in de 4e klasse. Sinds de zomer van 2023 is dat dus niet meer het laagste niveau.

  Voor het vrouwenteam was er op 13 mei 2023 een hoogtepunt te melden. De dames van S.E.H. werden toen onder leiding van trainer Martin Borreman kampioen in de 5e klasse. Deze unieke titel werd behaald dankzij een fraaie zege in Doornspijk, waarna een groot feest werd gevierd! Bij DSV '61 werd overtuigend met 0-3 gewonnen, waardoor de dames ook nog het kampioenschap met een ongeslagen status (64 punten uit 22 wedstrijden- slechts eenmaal gelijk) wisten binnen te halen.

  Ondertussen stapelen de ontwikkelen zich nog altijd op. Er zijn veranderingen geweest binnen het jeugdvoetbal en ook de privatisering van sportpark ‘De Eeuwlanden’ heeft (grotendeels) plaatsgevonden. De gemeente heeft het eigendom van de kleedkamers en velden stapsgewijs overgedragen aan de vereniging. Beleidstechnisch maakt het bestuur werk van het vrijwilligersbeleid en een plan voor de toekomst. Vrijwilligerswerk doen bij S.E.H. is vanaf medio 2023 bijvoorbeeld niet meer vrijblijvend.

  Accommodatie opgeknapt

  In het najaar van 2017 is de entree en de fietsenstalling aangepakt en vernieuwd. Ruim 40 extra parkeerplaatsen zijn er bijvoorbeeld gerealiseerd. In 2019 heeft een grootse en historische verbouwing plaatsgevonden in en rond de kantine. In de zomer werd de buitenkant van het clubhuis, met name aan de zijde van het hoofdveld, al aangepakt. De statribune heeft plaatsgemaakt voor een groot terras, bijvoorbeeld. Ook is het commentaarhok verwijderd en daarvoor is een nieuw, soortgelijk gebouw aan de andere zijde van het veld geplaatst. Verder zit er ook een nieuw dak op het gebouw met zonnepanelen, is de pui vervangen en is de bar nu één geheel met de keuken. Dit is mede mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van de ‘ondersteunende diensten’: de Supportersvereniging en de Vrienden van SEH!

  In de winter daarop is er juist hard gewerkt aan de binnenkant. Het plafond is gespoten en het oude meubilair werd vervangen door nieuwe stoelen en tafels. Ook is de inrichting in het clubhuis aangepast, met speciale zithoeken voor de jeugd en is de spelerstunnel vernieuwd. De werkzaamheden waren net afgerond toen het coronavirus uitbrak en het sportpark in het voorjaar van 2020 maandenlang gedwongen gesloten was. Het dorp Heerde heeft flink te leiden gehad onder het virus en dat hebben we helaas ook als voetbalclub gemerkt. In de winterstop van het seizoen 2022-2023 is ook de keuken nog flink onder handen genomen, waardoor die ruimte sindsdien weer blinkt als nooit tevoren.

  Coronavirus

  De competities in de seizoenen 2019-2020 en 2020-2021 zijn door het coronavirus niet afgemaakt. Rond de zomer kon er vaak veel en werd er gewoon gevoetbald zonder beperkingen, terwijl we in de wintermaanden regelmatig met lockdowns te maken kregen. Wedstrijden spelen of trainen (in teamverband) was daardoor lang niet altijd vanzelfsprekend.

  De eerste derby ooit in de competitie tussen S.E.H. 1 en Heerde 1, in het seizoen 2021-2022, werd dan ook meerdere keren uitgesteld. Uiteindelijk werd het duel gespeeld op dinsdagavond 1 maart. De wedstrijd eindigde gelijk: 1-1. Het uitduel later dat jaar won S.E.H., terwijl Heerde een seizoen later in de beker op De Eeuwlanden zou winnen.

  Wat betreft corona is het gelukkig niet alleen maar kommer en kwel: de Plus Van den Hoven Lopathon bracht begin september 2021 het prachtige bedrag van 18.033,10 euro op! De club kon dit bedrag vanwege het gebrek aan bijvoorbeeld kantine-inkomsten goed gebruiken in deze tijd.

  In september 2022 begon er een nieuw concept bij S.E.H.: Treble. Dit zijn feesten voor jongeren op de middelbare school. Omdat er voor deze jeugd verder weinig te doen is, organiseert de sportvereniging een paar keer per jaar een feestavond in een bekende en veilige omgeving. Daarnaast is dit jaar de welkomstcommissie gestart, nieuwe leden worden zo welkom geheten en krijgen een rondleiding met goodiebag. Sinds de alv van 14 november 2022 is Bram Horst de voorzitter van deze mooie club.

  Zoals te concluderen valt bij deze – ongetwijfeld onvolledige - actualisering van de historie (laatste wijzigingen oktober 2023): er is altijd wel wat te doen bij S.E.H., met haar ruim 860 leden. Voel je welkom en kom gerust eens langs!