• Commissie beheerszaken

  Herman van Ommen
  Lid commissie Beheerszaken
  beheerszaken@vvseh.nl


  Het bestuur van SEH zoekt een bestuurslid beheerszaken. Herman van Ommen, het huidig bestuurslid beheerszaken, zal in november 2023 tijdens de ledenvergadering afscheid nemen als bestuurslid. Als bestuurslid beheerzaken sta je in contact met de onderhoudsploeg en onderhoud je de contacten met de gemeente Heerde en andere externe partijen aangaande het onderhoud op ons mooie sportpark en prachtige accommodatie. 

  Mocht er interesse zijn in deze functie, of u wilt eerst meer informatie hierover ontvangen kunt u contact opnemen met Bram Horst, voorzitter@vvseh.nl, 06-51729192.

  Ons mooie complex wordt op een prima manier onderhouden door onze vrijwilligers van de onderhoudsploeg. Ook hier kunnen we altijd mensen gebruiken op vrijwillige basis voor het onderhoud. Dit gebeurt iedere dinsdagmorgen. Lijkt het je leuk om je hierbij aan te sluiten, meld je gerust op dinsdagmorgen in de kantine van VV SEH. Wees welkom!

  Daarnaast willen we een groep vrijwilligers bij elkaar brengen voor incidenteel en groot onderhoud. Denk hierbij aan projecten waar extra handjes bij nodig zijn. Of bijvoorbeeld in de winterstop en voor het einde van het seizoen een zaterdag samen aan de slag om wat grotere klussen op te pakken op ons sportpark. Er zijn heel veel mensen actief binnen onze club die wellicht handig zijn op een specifiek terrein. Van sommigen weten we dat, van de meesten wellicht niet. Bij de oproep van de vrijwilligerscommissie hebben ook een aantal mensen aangegeven beschikbaar te zijn voor onderhoudswerkzaamheden, deze mensen willen we gaan uitnodigen voor een bijeenkomst. We willen hierbij iedereen oproepen om ook aanwezig te zijn op maandag 23 oktober 2023, 19.30 uur in de bestuurskamer van VV SEH, als je ook incidenteel beschikbaar bent voor onderhoudswerkzaamheden. Dit in het kader van de nieuw op te richten commissie beheerszaken.