• Algemene Verordening Gegevensbescherming

    Op 25 mei 2018 wordt de General Data Protection Regulation (GDPR) in heel Europa van toepassing! In Nederland wordt de GDPR doorgevoerd onder de naam AVG, de Algemene verordening gegevensbescherming. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. Dat heeft ook gevolgen voor SEH. Bekijk om er meer over te lezen de onderstaande documenten.

    Privacy beleid vv SEH

    Inventarisatie persoonsgegevens vv SEH

    AVG-verklaring vv SEH