• Welkom

  We zijn blij dat we je mogen verwelkomen als nieuw lid van SEH. Om nieuwe leden aan te melden, hebben we enkele gegevens van je nodig. Het aanmelden gaat met het online aanmeldingsformulier onderaan.

  De voetbaltechnische commissie bepaalt waar nieuwe leden worden ingedeeld, waarna er bericht volgt richting het nieuwe lid in welk team hij/zij komt te voetballen en wanneer er getraind wordt.

  Het lidmaatschap geldt tot het moment van wederopzegging. Omdat een seizoen loopt van 1 juli tot 30 juni, is het alleen mogelijk per 1 juli van een kalenderjaar op te zeggen. Beëindiging tijdens het seizoen is niet mogelijk.
Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd, tenzij voor 31 mei schriftelijk wordt opgezegd bij de secretaris (secretaris@vvseh.nl) of de ledenadministrateur (ledenadministratie@vvseh.nl)

  Dick van Lohuizen
  Ledenadministratie
  ledenadministratie@vvseh.nl
   
  De contributie voor het lidmaatschap van SEH is verschillend per leeftijdscategorie en wordt dus bepaald door de door jou ingevulde begoortedatum.
   
  • Minipup (jonger dan 6 jaar): €16,50 per kwartaal
  • Pupillen:                              €30,- per kwartaal
  • Junioren:                             €33,- per kwartaal
  • Onder 19:                            €36,- per kwartaal
  • Senioren:                             €50,-  per kwartaal
  • Veteranen:                           €44,- per kwartaal (geen toeslag voor leaseplan)
  • Niet-spelende leden:             €16,50 per kwartaal (geen toeslag voor leaseplan)
  • Donateurs                            €13,- per kwartaal (geen toeslag voor leaseplan)
  • Kaderleden:                         €2,50 per kwartaal (geen toeslag voor leaseplan)